denhaag4uAliya kreeg na 5 weken opleiding al betaald werk aangeboden.
Het is exemplarisch voor het grote tekort aan ICT-ers.
Komp u ter hulp is waarschijnlijk ook de enige in Nederland, die op dit niveau ICT onderwijs in het Engels aanbiedt.
Meer…..Kosten voortvloeiende uit funderingslabel niet van toepassing in het Zeeheldenkwartier.
Er is onrust ontstaan bij huiseigenaren over het funderingslabel en over de kosten die dat met zich mee zou kunnen brengen.

Voor  het Zeeheldenkwartier hoeft men zich niet zoveel zorgen te maken.
De fundering staat op staal
Dat heeft niks met ijzer te maken, maar wil zeggen dat er direct op de grondslag is gebouwd en er ook geen houten palen aanwezig zijn, zoals in Amsterdam,      
Blijft overeind dat duinen pieken en dalen hebben, en dat is met de uitlopers van die duinen (geestgronden) ook zo.
Om de fundering goed aan te leggen diende de bodem dan ook tot de zandplaat afgegraven te worden
Ons afval werd met treinen naar Drenthe vervoerd met de “Boldoot express” en die zouden dan leeg terug komen.
Derhalve werd er dan veen vanuit Drenthe aangevoerd om die dalen te vullen.
Zolang dat veen vochtig was werd de fundering door de opwaartse druk van het water op zijn plaats gehouden.
Zakte het grondwater, dan zakte ook die fundering.
Je kan dat dan ook goed zien aan de panden in de wijk.
Maar daar waar metselwerk scheurt door die verzakkingen is dat hier niet aan de orde.
De stenen werden vermetseld met tras.
Dat zijn gemalen schelpen die aan de metselspecie werden toegevoegd.
Het voordeel was, dat een bouwmuur wel verzakte maar als het geregend had, of een hoge luchtvochtigheid aanwezig was, dat tras flexibel werd en zakte het gevelmetselwerk geleidelijk mee.
Daarom zie je ook geen scheuren in dat oude metselwerk.
Bouwmuren op zand bleven dan ook staan maar de bouwmuur er naast op veen verzakte.
Een bouwmuur die verzakt is krijg je niet meer omhoog.
Je kan het hooguit visueel een beetje aanpassen dat het minder erg lijkt.
Heb je scheve vloeren, dan kan je die het beste egaliseren met “houtbeton”
Dat is een mengsel van houtzaagsel, loog en magnesiet.
Dat wordt net als cement van een afwerkvloer in een betonmolen gemengd.
Er ontstaat een chemische reactie waardoor de temperatuur oploopt van dat mengsel.
Als de juiste temperatuur is bereikt wordt dat met een pomp over de scheve vloeren gespoten en net als een afwerkvloer met een rei waterpas afgestreken.
Je kan daarmee scheefstand van 2 cm tot 50 cm opheffen,
Het resultaat is een naadloze spaanplaatvloer, die weinig weegt, en waar je ook direct tegels op kunt plakken.
De vloer is ook voetwarm.
Dat kan je uit laten voeren door De Granietzuil en een heel pand doen ze in 1 dag.
{oktober 17, 2020}   Corona blijkt Chinees Bètavirus

Corona blijkt Chinees Bètavirus
Met Chinese rekenvaardigheden.
Vanaf 26 sept verdubbelt elke 11 dagen het aantal besmette personen.
Zodat er op 13 jan. geen nieuwe besmettingen meer zijn te melden.
Omdat we dan allemaal besmet zullen zijn.
Meer…iPhone 12 komt zonder oplader: ‘schande’ of een slim besluit?

De  USB‑C-lichtnetadapter van 20 Watt kost 25 euro
Zo slim is dat niet en nog levensgevaarlijk ook.
Want er is nu al gevaarlijke Chinese meuk bij Ali Express te koop voor 7 euro
Die worden door de “bonafide” handel dan voor echte verkocht voor 15 euro.
En oordopjes gebruiken terwijl de telefoon oplaadt is ook niet aan te raden.{oktober 13, 2020}   Corona routekaart.

Corona routekaart
Nieuwe pijnlijke maatregelen


Vergroot die PDF naar 150% of houdt de Ctrl toets vast en en gebruik de scrolllnop van de muis om te vergroten.

Komp u ter hulp inrichting
Als werkloze Hagenaar moet je naar Rotterdam verhuizen.
In Den Haag kan niks.

Gemeente Den Haag wil erkende opleidingen.
ICT-MBO-2 & 3 duren 5 jaar, waar je bij Komp u ter hulp 8-12 weken over doet.
Dan heb je MBO-3 volgens Zadkine Rotterdam.

En ben je direct toelaatbaar voor ICT-MBO-4 bij dat Zadkine.

Zie de SER website
Dat moet toch duidelijk genoeg zijn.
Om een MBO diploma te behalen, al is het MBO-1, moet de opleiding wettelijk minimaal 2 jaar duren.
Als je het na 12 weken bij Komp u ter hulp nog niet weet, dan wordt je er uit gegooid.
Sommigen halen de middag van de eerste dag niet eens, en dan staan ze al buiten.
Die mogen ze direct al op die grote hoop van dat “granieten (werklozen)bestand” gooien.

Maar Omar Muni was natuurlijk de top.
Die sjoemelende graaier met goedkeuring van de gemeente.

De Energie Academie zou ook nog wel even 560 jongeren een armzalig MBO-1 diploma, of zelfs een deelcertificaat MBO 1 geven als ze het diploma niet behalen.
Hoe zielig wil je het hebben?

Met MBO-1 krijg je geen werk.
Dat is een opleiding om in het bestand van Bert van Alphen te komen.

Maar het kan ook anders.
Een 30 jarige Rotterdammer, zonder enige vooropleiding, volgt nu de BBL opleiding bij Komp u ter hulp met behoud van uitkering.
En is per 1 sept. j.l direct toegelaten voor ICT-MBO-4 bij Zadkine.
De uitkering wordt doorbetaald door Rotterdam
Evenals het schoolgeld, de boeken en de benodigde laptop, inclusief het OV naar Den Haag (en terug)
Omdat ze er van overtuigd zijn, dat hij met 3 maanden op het juiste niveau gaat komen en zelfs meer dan dat.
En hij waarschijnlijk daarna, op korte termijn, een wél betaalde BBL baan zal kunnen krijgen.

Zie de PDF bijlage met die BBL constructie en de dames in opleiding, en die de opleiding reeds hebben gevolgd.
En inmiddels allemaal goed betaald werk hebben in de ICT.


Indien Den Haag moet kiezen tussen de opleiding van Komp u ter hulp, of de uitkering tot de AOW te betalen, dan kiezen ze voor het laatste.
Als werkloze moet je dan ook verhuizen naar Rotterdam.

Een medewerker van SBB (voorheen Ecabo)** zei eens tegen mij.

“Ton: als je in Rotterdam had gezeten, hadden ze om je gevochten.
Maar in Den Haag zit er een kliek van zo’n 30-40 mensen , waar ik geen vinger achter krijg, die dit soort initiatieven tegenhouden.”

**SBB controleert de leerwerkbedrijven of ze wel voldoen aan de eisen.
Komp u ter hulp heeft erkenning voor studenten van MBO 2, 3 en 4.

En in 2021 komt de regie voor de inburgering terug naar de gemeenten.
Zie de
visie van Komp u ter hulp.


Aantal coronadoden 0,77% per 1.000 aardbewoners
Wereldwijd 7,7 doden per duizend inwoners.

En alle reguliere zorg voor die overige 99,23 % wordt domweg opgeschort.
Het aantal mensen met kanker dat de afgelopen maanden geen chemotherapie kreeg, hartpatiënten en anderen die verstoken bleven van medische hulp, die inmiddels zijn overleden bedraagt een veelvoud van dat covid-19.
Het is niet voor niks dat het rekenonderwijs gesloopt wordt.
Want mensen die kunnen rekenen prikken direct door die cijfers heen.

https://i0.wp.com/www.duurzaamnieuws.nl/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus.jpg?resize=600%2C338&ssl=1


Kabinet steekt 1,4 miljard in begeleiding naar nieuw werk

Indien er enig resultaat geboekt gaat worden, is dat meer geluk dan wijsheid.
Hoe dat soort projecten uitpakt weten we nu wel.
Hier in Den Haag hadden we ook zo’n inderhaast opgerichte stichting die wel even 560 werkloze jongeren naar werk of naar school zou begeleiden.
Daar kon je een versimpelde Bachelor of Masteropleiding voltooien die bekroond zou worden met het uiterst waardevolle MBO-1 diploma (?)
En als ze dat vanwege het zware studentenleven niet zouden kunnen behalen, in ieder geval een (1/8) deelcertificaat MBO-1.
De burgemeester zag zich al met een openbare ordeprobleem opgezadeld.
Want die verwachtte drommen werkgevers die zich voor de poort zouden verdringen om al die hoogopgeleide figuren een droomcontract aan te bieden.
MBO-1. En dat die gemeente daar ook nog eens intrapt.
Zet dat eens af tegen Komp u ter hulp die mensen, zelfs zonder enige vooropleiding, in 3 maanden kan opleiden zodat die direct naar Zadkine ICT-MBO-4 kunnen doorstromen of naar werk.
Maar denk nu maar niet dat er met die 1,4 miljard ook maar enig resultaat geboekt gaat worden.
Die berg geld trekt alleen maar op geld beluste aasgieren aan, waarvan het eigen verdienmodel voorop staat.
Dat wordt net zo’n fiasco als met die inburgering.
De om te scholen werknemer is slechts een middel om de zakken te kunnen vullen.

De échte scholingsprojecten zoals De Trix en Het Ambacht zijn inmiddels al om zeep geholpen door de subsidiekraan dicht te draaien.
Komp u ter hulp staat nog steeds overeind, want die krijgt geen enkele subsidie.
En is niet onderuit te halen met het dichtdraaien van de subsidiekraan.
Want dan zullen ze die eerst eens open moeten zetten.
De stichting is totaal autonoom en wordt grotendeels door de initiator van het project gefinancierd.
Zie de werkwijze en de resultaten

De Trix en het Ambacht waren opleidingscentra die geheel onterecht werden afgerekend op het aantal leerlingen dat naar werk doorstroomde.
Zij waren de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Ook een school als het MBO kan je niet afrekenen op het aantal leerlingen dat wel of niet naar werk doorstroomt.
Dat is één van de taken van het werkgeversservicepunt.
Ook Komp u ter hulp is de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Dat het wel vaak lukt is meegenomen, maar de stichting laat zich daar niet op afrekenen.

Maar hier in Den Haag kan niets.
Als ze moeten kiezen tussen iemand nog 30 of meer jaren in de uitkering te houden of in 3 maanden op te laten leiden tot ICT-er, kiezen ze voor het eerste.
Zo ook werkgeversservicepunt Rijswijk.
“Maar dan moeten we investeren en afwachten of die persoon wel naar werk gaat”
Dat de kost voor de baat gaat wil er bij die “service”punten maar niet in.
Ze onderscheiden zich in het totaal geen service te verlenen aan mensen die een scholing behoeven.

Rotterdam is daar veel beter in.
Een 30 jarige Rotterdammer zonder enige ICT kennis, maar wel gemotiveerd, is per 1 sept. direct doorgestroomd naar Zadkine ICT-MBO-4.
Rotterdam betaalt zijn uitkering door, zijn schoolgeld, boeken, laptop en het OV naar Komp u ter hulp (en terug)
In Rotterdam kijken ze wat verder dan hun neus lang is, in tegenstelling met Den Haag.
Met de van Zadkine verkregen informatie weten ze dat hij, met 3 maanden Komp u ter hulp, voldoende technische kennis zal hebben (en zelfs meer dan dat) om met de rest van de klas mee te kunnen.

En met de presentatie van zijn “skills” op de website zou het zelfs zo kunnen zijn dat hij met 5-6 maanden een wél betaalde BBL baan heeft.
En dat scheelt de gemeente dan weer een uitkering.

Hij hoopt ook nog de HBO 21-plus test in januari met goed gevolg af te leggen en kan daarna gaan solliciteren met de presentatie van zijn website en voor het HBO toelaatbaar zijn.
Dat zou kunnen resulteren in een ICT baan met een door het bedrijf betaalde deeltijd HBO opleiding zonder studieschuld.

De conclusie is dan ook dat je als werkloze naar Rotterdam moet verhuizen.

Een medewerker van Ecabo, nu SBB zei jaren geleden al:
“Als Komp u ter hulp in Rotterdam had gezeten, dan zouden ze er om vechten.”
Maar in Den Haag zit er een kliek van zo’n 30-50 mensen, waar ik geen vinger achter krijg, die dit soort initiatieven tegen werken.”MBO’s en andere scholen op het verkeerde been gezet met achterhaalde regels van 24 juni door MBO raad

Meer..

komp corona{augustus 27, 2020}   Dames-meiden succesvol in ICT

Het lesboek van Komp u ter hulp verwijst in de lesstof, keer op keer, naar de websites van de succesvolle dames.
ICT is uiteindelijk een vak van niks.
Zie Girls in tech NL en download het lesboek.

debbie siteKomp u ter hulp is waarschijnlijk het enige leerwerkbedrijf dat MBO-ICT onderwijs in het Engels geeft

Zie Girls in tech NL en ENG.

debbie siteTrouwste klanten Zonnet-Versatel geconfronteerd met overvaltechniek van Tele-2


Ze raken hun mailadres kwijt of moeten er flink voor gaan betalen.
En dat melden ze dan 1 maand van te voren.
Het is slikken of stikken.
Het is dan ook het beste om te kiezen voor optie 2
6 euro voor 1 jaar. Het láátste jaar dan wel te verstaan.

Want je neemt een G-mail adres en dan laat je de mail van Tele-2 ophalen.
Mensen die naar je Versatel of Zonnet adres mailen, antwoord je dan met je G-mail adres.
En dan hebben die straks allemaal je nieuwe mail adres en kan je dat Tele-2 de wacht aanzeggen.

Ten eerste heb je nog steeds popmail bij Tele-2.
En als je dan een mail-client als Thunderbird of Outlook van Office hebt, loopt die mailbox leeg in de client van het apparaat dat je als eerste aanzet.
Met G-mail heb je IMAP, en dat houdt in dat je op elk apparaat een kopie kan ontvangen.

Ten tweede ben je dan af van die Tele-2 SMTP server die voortdurend problemen gaf en geeft voor je uitgaande mail, waar ze ondanks de vele klachten weinig aan deden.
Tis maar een Zonnet-Versatel klant, dus waar zou je je druk om maken?

Ten derde maak je ook nog eens gebruik van de veel betere spamfilters van G-mail.
En omdat je niet meer gegijzeld wordt door je mailadres van Tele-2 kan je zo overstappen.
Met een dergelijke behandeling, na vaak 25 jaar trouwe klant te zijn, lijkt dat dan ook een prima sanctie.

En dan blijken de Zonnet-Versatel accounts ook nog makkelijk te hacken te zijn.
Dus je kan je afvragen hoe veilig je eigenlijk bent bij dat Tele-2.

Eigenlijk dient de toezichthouder Tele2 terug te fluiten en/of te beboeten.
Want hoe kan het zijn dat “nieuwe” Tele2 klanten hun mail adres zonder extra kosten kunnen behouden en het “dor hout” dat al 25 jaar klant is, afgestraft wordt met extra kosten voor het behouden van hun mail adres?

Het gaat om de ongelijke behandeling van oude en “nieuwe” klanten van Tele2.
Zonnet is overgegaan naar Versatel en vervolgens naar Tele2
Oude klanten met een Zonnet en Versatel mail-adres moeten nu extra betalen voor het behoud van hun mail-adres.
Maar mensen met een Tele2 adres hoeven daar niet extra voor te betalen.

Dat is een niet te tolereren ongelijke behandeling van abonnees die wel allemaal hetzelfde moeten betalen voor hun abonnement en dus ook dezelfde rechten zouden moeten hebben.
Daar is dan ook een klacht voor ingediend bij ACM.

 

zonnet-versatelDat is het voorstel.
Maar nog geen wet.
En dan hebben we ook nog die Corona app.
Daar zijn anderen veel handiger in dan ik, dus zet jij die maar er op.
samsung

Dat gaat niet op dat model.
Tsja, daar kan ik niks aan doen.

En wat te bedenken van mensen die van de 1 op de andere dag geen inkomen meer zouden hebben?
Gaan die zich ook aanmelden zodat ze niks meer hebben om van te leven?
Dit kabinet dient gewoon opgeheven te worden wegens gebrek aan realiteitszin.{augustus 9, 2020}   Corona

corona 1

corona -2

corona 3Het boek  “De rat van Amsterdam” geschreven door Pieter Waterdrinker.
Maar het had ook net zo goed “De rat van Den Haag” kunnen heten.

rat moerwijk

In de geesteswereld van Waterdrinker wordt hard werken niet beloond, terwijl de duivel op de grootste hoop schijt.
Wereldvreemde ambtenaren met een van negen tot vijf mentaliteit staan het ondernemen in de weg.
Politici spelen elkaar de bal toe.
Wie niet tot de vriendjes en de inlikkers behoort, vist net als Komp u ter hulp achter het net.

Zoals dat bestuur van de Energiecentrale dat gouden bergen beloofde en 1,2 miljoen subsidie los wist te peuteren, maar dan wel hoofdzakelijk voor zichzelf.
Daar hadden 560 jongeren mee naar werk of naar school geholpen moeten worden.
Die zouden zelfs opgeleid worden tot MBO-1 (?)
En als ze daar niet eens de capaciteiten voor zouden hebben, dan in ieder geval een deelcertificaat.
Alles om ons te doen geloven dat er ook maar enig resultaat geboekt zou worden.
Een soort Pyrrusoverwinning.
Nergens anders dan in Den Haag kan je wethouders zoveel oren aannaaien.
Van Gogh zou er jaloers op zijn geweest.

Marjolein de Jong (D66) zei eens:
“Projecten in Den Haag moeten altijd groot, duur en vooral nutteloos zijn”

Met MBO-1 kan je geen behoorlijk salaris verdienen.
Vooropgesteld dat een bedrijf zo’n goed als ongeschoolde wil aannemen en dan ook nog het minimumloon daar voor gaat betalen.
Daarnaast is het zo dat “jongeren” tot 27 jaar minimaal MBO-2 dienen te behalen.
Dat heet een startkwalificatie,
Niet dat je daar echt wat aan hebt, maar het houdt die wél goedbetaalde ambtenaren bezig, en de leerlingen zwerven gedurende de opleiding niet op straat.
Blijft overeind dat je hier in Den Haag geen enkele effectieve hulp hoeft te verwachten.
Alles wat zich hier met werkloze jongeren bezig houdt, lijkt er alleen maar op uit te zijn het eigen (boven)modaal betaalde baantje te behouden.
Met MBO-2 kan je naar niveau 3 en dan naar 4 en dan naar het HBO.

euthanasie MBO4 3 jaar
Bij Komp u ter hulp kan je met 8-12 weken direct door naar de 1e klas van ICT-MBO-4, zonder enige relevante vooropleiding.
En met de 21+ test voor het HBO zou je zelfs het 2e en 3e jaar van MBO-4 over kunnen slaan.
Al weet je helemaal niks van ICT, dan kan je je aanmelden bij Zadkine.
Als je aangeeft dat je onbetaalde BBL bij Komp u ter hulp gaat volgen, dan mag je per 1 sept. toch direct door naar MBO-4.

Het beste advies voor de werkloze Hagenaar, die zich wil laten bij- of omscholen in ICT, is dan ook om naar Rotterdam te verhuizen.

Download de PDF voor meer informatie over het zoveel effectievere Rotterdamse werklozenbeleid dan in Den Haag, en de BBL opleiding bij Komp u ter hulp.Omscholing naar ICT
Specific women’s training
Retrained in 8-12 weeks with the chance of a paid job in IT without any prior training

Corona steun NOW kan niet voor altijd door blijven gaan
De overheid wijst nu meer op het belang van omscholing.

Zonder enige vooropleiding in 8-12 weken omgeschoold naar betaald werk in de ICT

girls in tech

 Bussemaker (PvdA) verantwoordelijk voor te lage schooladviezen.

En wederom wordt het tegen gesproken dat die ongelukkige wijziging van Bussemaker niets te maken zou hebben met een te laag schooladvies.
Maar het is wel degelijk zo dat er te lage schooladviezen worden gegeven, zodat kinderen een veel te lange leerweg moeten volgen.
Vooral de kinderen van laagopgeleide ouders zijn de pineut.
Jaren geleden, toen het onderwijs nog niet zuchtte onder de PvdA doctrine van Bussemaker, had je eerst de Cito toets en daarna het advies
Bussemaker moest dat zo nodig omdraaien met als gevolg dat kinderen nu een te laag advies krijgen.
Terwijl vanwege de later afgenomen Cito toets het advies voor velen naar boven bijgesteld moest worden.
En nu er helemaal geen Cito toets wordt afgenomen dit jaar, zijn er 14.000 kinderen de dupe.

In het VMBO net zo.
Kinderen die naar vmbo-t doorstromen mogen direct naar MBO-4.
Maar krijgen het advies voor vmbo-b en dat betekent een vervolg naar MBO-2 en MBO-3 van 5 jaar meer gegijzeld te worden voor het budget.
En omdat die kinderen het gevoel hebben om van de éne in de andere dag te rollen, en er niets mee op denken te schieten, lopen ze er uit.
In Berlijn stond de muur die oost en west scheidde.
En als je over die muur wilde vluchten werd je doodgeschoten door die grenswachten (Vopo’s)
OCW heeft zijn eigen Vopo’s.  In de vorm van Voortijdig School Verlaten. (VSV)
Ze schieten je dan wel niet dood als je over die schoolmuur wil vluchten, maar trekken je wel hardhandig terug en dreigen de ouder(s) met boetes.
Bij Komp u ter hulp kan  je met 8-12 weken opleiding direct naar MBO-4

euthanasie

Al heb je alleen maar lagere school gehad. Direct naar werk kan ook.

En zelfs Microsoft had die Bussemaker al door.
blutsemaker{juli 6, 2020}   Meer vrouwen in ICT

Ton Samira

Komp u ter hulp: meer vrouwen in ICT

“Informatie- en communicatietechnologie (ICT) ligt vrouwen beter omdat ze logischer kunnen nadenken en sneller de structuur doorgronden van de dingen waar ze mee bezig zijn”, zegt Ton Mertens, oprichter en voorzitter/instructeur van Stichting Komp u ter hulp. Met zijn organisatie zet hij zich in om meer vrouwen aan de slag te laten gaan in de ICT en werkt hij onder meer samen met het Oranje Fonds.

Meer….{juni 29, 2020}   TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Daar moet je niet teveel van verwachten, gezien de voorwaarden
In plaats van je werkelijke vaste lasten, hebben ze per SBI code, daar een percentage aan gehangen.
Voor restaurants is dat 25%
En dat het zo weinig is, komt doordat ze de huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, abonnementen, loonkosten en variabele kosten niet als vaste lasten zien.
Loonkosten oké, dat valt onder de NOW.
Maar de rest van die kosten gemakshalve weg laten, alsof dat geen vaste lasten zijn, kan alleen maar door ambtenaren bedacht worden.
Als ministerie hoeven ze natuurlijk nergens op te letten, want wat ze zelf tekort komen halen ze wel weer bij de belastingbetaler weg.
Hieronder zie je hoe dat voor restaurants uitpakt volgens hun rekenvoorbeeld.
De tegemoetkoming voor de maanden juni t/m sept. bedraagt 3,33 % van de jaaromzet over 2019.
En dat is 12,5% over het omzetverlies van 4 maanden.

tlv

Terwijl ze in de media staan te tetteren dat je 50% gecompenseerd wordt tot maar liefst 50.000 euro.
Dan heb je het over een omzet van 1,5 miljoen.

tlv2

En dan wordt die TVL ook nog eens als omzet gezien voor die 2e NOW.
Zodat die weer minder gaat worden.

UPDATE
Voor de afrekening van de 1e NOW wordt de periode maart, april, mei, aangehouden
En voor de TOGS 16 maart tot 15 juni, wat betreft het omzetverlies.
Die TVL gaat over juni t/m sept.
Handig voor het boekhoudgilde, want dat drijft de rekening tenminste op voor de eindverantwoording.
Die uit te keren TVL wordt als omzet gezien.
De NOW zou daardoor naar beneden worden bijgesteld.
Het  kan dus best zo zijn dat je, met die boekhoudkundige verantwoording, voor die niet op elkaar aansluitende regelingen, met die TVL meer inlevert op die aankomende 2e NOW met je boekhoudkosten, dan dat je er aan overhoudt.
Nou ja, overhoudt? Minder verlies dan.

En als je dan denkt het allemaal netjes opgesteld te hebben, komt over een paar maanden uiteindelijk de aanwijzing hoe die eindverantwoording opgesteld dient te worden.
Dat zal dan wel net zo logisch in elkaar steken als die ondoordachte overlappingen van die verschillende regelingen, die elkaar wel beïnvloeden.Inburgering gaat op de schop tracht het ministerie aan te geven(?)

Vooralsnog zijn het alleen die malafide taalbureautjes die de gemeenten bestoken met hun ideetjes om een flink stuk van de taart te bemachtigen in 2021.
Dat moet dus anders.

lubach

Op die webpagina van het ministerie wordt nog steeds uitgegaan van het hebben van een uitkering.
Er is geen land ter wereld dat dit systeem hanteert, dat tot steeds teleurstellender resultaten heeft geleid.
Van 69% geslaagden naar 29% vanwege die zo gepropageerde marktwerking.
Is Hoogervorst al opgepakt?

Het is al absurd dat het inburgeringstraject 3 jaar mag duren en dat gedurende al die tijd een uitkering wordt verstrekt.
En wat is de kans dan op werk na die 3 jaar?
Dat zou in 2021 moeten veranderen, hoewel dat waarschijnlijk dan nog chaotischer zal worden.
Zet eerst in op opleiding en betaald werk.
En dan gaan ze maar ’s avonds 2 keer in de week naar een ROC om Nederlands te leren.
Zie hier de veel effectievere aanpak van Komp u ter hulp.

De stichting Komp u ter hulp is voor zover bekend de enige opleider die les geeft In het Nederlands en in het Engels voor ICT-MBO-3 niveau.
Een MBO opleiding, van welk niveau ook,  moet wettelijk 2 jaar duren, terwijl cursisten van Komp u ter hulp daar 8-12 weken over doen.
Hoewel er geen officieel MBO diploma kan worden gegeven, vanwege die 2 jaar eis, is het voor Zadkine Rotterdam genoeg om cursisten van Komp u ter hulp naar MBO-4 door te laten stromen.
Een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) MBO niveau 3 behalen is ook nog een optie, en dat staat gelijk aan MBO-3.
Een EVC kost 1.685 euro, maar is voor toelating bij Zadkine niet nodig.

Het is zelfs nu zo, dat studenten van 20 jaar of ouder die zich bij Zadkine aanmelden, zonder de juiste vooropleiding, doorgestuurd worden naar Komp u ter hulp, en per 1 sept. direct in mogen stromen in MBO-4.
Iemand van 20 jaar of ouder moet je ook niet meer in MBO-2 willen zien.
Zie de te downloaden pdf’s, “Girls in tech” in NL en Engels

Blijft het punt dat het MBO alleen in het Nederlands les geeft.
Maar een aantoonbaar  ICT MBO-3 niveau leidt wel direct naar werk en geeft zicht op doorgroei met aanvullende Engelse certificering.

De oude regeling van DUO is alleen bedoeld voor die “inburgering (?)”
Dat kost 10.000 euro.
Voor dat geld zou met de nieuwe regeling wel wat meer gedaan kunnen worden.
Maar je kan je ook nog eens afvragen of die inburgering voor Engelstaligen wel nodig is.

inburgering

 Je wordt bij Komp u ter hulp geknipt en geschoren als ICT student

barber pole

Komp u ter hulp gaat de kappersopleiding als nevenactiviteit bij de KvK registreren.
Je wordt als ICT student geknipt en geschoren.
En dan kan zelfs met een gezellig muziekje, want er wordt elk jaar voor de licentie betaald aan Buma/Stemra.
De reden is, dat een kapper wel vlakbij de klant mag staan en zelfs zonder mondkapje.
Maar een docent/praktijkopleider 1,5 meter afstand van de student moet houden.
Dat is onwerkbaar.
We gaan de gevel dan ook aanpassen met een kapperspaal.

Dat voldoen we wel aan de eisen die het RIVM angst-conglomoraat ons opdringt.
De RIVM nieuwsberichten zijn totaal zonder enige onderbouwing  of controleerbare feiten.
En de WOB hebben ze zelfs buiten werking gesteld, wetende dat ze dan geheel op hun gezicht gaan.
Ze hebben ook geen flauwe notie waar Komp u ter hulp voor staat.

komp kapperspaal
corona komp

 Stichting Trix trekt de stekker er uit.

trix sropt

Het gaat Haagse gemeentelijke diensten weer lukken om een jongerenleerproject om zeep te helpen als de gemeenteraad niet ingrijpt.
Volgens het subsidieregister
heeft De Trix 331.975 euro gekregen en heeft de verhuizing van Scheveningen naar de Binckhorst ook nog eens 200.000 euro gekost.
Vervolgens wordt er van gemeentewege geklaagd dat er te weinig jongeren doorstromen, terwijl de gemeente zelf daar geen jongeren aangemeld heeft, maar er wel ruim een half miljoen euro is geïnvesteerd. (?)
Nu de gemeente ook nog de onmogelijke eis stelt aan De Trix dat jongeren met 3 maanden naar school of naar werk geholpen dienen te worden, heeft de stichting besloten de stekker er uit te trekken.

Meer….Grootscheepse fraude met taalcursussen inburgering, kopt het AD
Terwijl er voor dat geld een (Engelstalige) statushouder na 3 maanden (goed betaald) aan het werk kan zijn.
Dat scheelt 30 maanden uitkering.

inburgering denhaag4u

De regie van de inburgering zou terug komen naar de gemeente, maar dat is alweer met 6 maanden uitgesteld.

“Het definitieve wetsvoorstel wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.
Dit betekent dat de nieuwe wet niet voor 1 januari 2021 in werking zal treden, een half jaar later dan gepland.”

Dat betekent dus ook, 6 maanden langer kunnen frauderen ten koste van de belastingbetaler.
En van de taalvaardigheid van mensen die wel willen, maar ook slachtoffer worden van die praktijken.

 

 Corona maatregelen bij Komp u ter hulp
Corona komp gereed

16 afzetpalen, 25 meter ketting en 50 aansluithaken. En natuurlijk de vloertape.
Plus een berg werk om de inrichting aan te passen.

Komp u ter hulp is er klaar voor als het MBO weer mag beginnen.
Zonder enige vooropleiding in 8-12 weken naar werk in de ICT of direct naar ICT MBO-4

En met je Bachelor of Master, zonder huidig baanperspectief, kan je je ook om laten scholen. Dan heb je wel een inkomen.

Meer…Staat van het onderwijs al 20 jaar in vrije val

euthanasie

Moet kiesgerechtigde leeftijd omhoog nu onderwijspeil blijft dalen?

Download pdf staat van het onderwijs 2020

Staat+van+het+Onderwijs+2020

En heb je als MBO-er of met je bachelor/master, vanwege dat corona, voorlopig geen zicht meer op enig arbeidsperspectief, zou je ook kunnen overwegen om de verkorte opleiding ICT beheer te volgen.
Dan  kan je op korte termijn gaan werken in de ICT en kan je die vaste lasten zelf weer betalen.
Als afgestudeerde kan je ook een uitkering aanvragen.

Wie nog studeert en geld leent bij Duo, heeft geen recht op bijstand.
Afgestudeerden hebben dat wel.
Als zij jonger zijn dan 27 jaar, moeten ze eerst vier weken intensief solliciteren.
Je krijgt niets als je meer dan 6.225 euro vermogen hebt.
Schulden kun je vaak verrekenen met dit vermogen, maar niet de studieschuld.

Bijstandsaanvraag Den Haaget cetera