denhaag4uSP blijft de boel belazeren.
Het zit er gewoon ingebakken, een slechte inborst verloochent zich niet. Die Simplistische Partij stelt dat  de minister en wethouder niet naar de bewoners zouden luisteren. Maar de SP is zelf doof voor de wensen van de bewoners. Ze zet de omwonenden van het Vennepark met suggestieve vragen op het verkeerde been. Ze weten wel te melden dat men een aanpak van drugsrunners en vandalisme wil. En wat is de reden van de aanwezigheid van die drugsrunners? De SP moet die gebruikersruimte laten sluiten en de sleutel aan Komp u ter hulp geven. Dan is iedereen blij. Maar de SP is er altijd als de kippen bij om tuig en aanverwante criminelen de hand boven het hoofd te houden en daar excuses voor te verzinnen terwijl we als gemeenschap daar enorme schade van ondervinden.
Van die SP ook trouwens.
Lees ook;
Vennepark gaat op de schop en de SP moet je een schop géven.

Rechtszaak Vennepark  tegen Den Haag, de stad van onrecht en onvrede.

De wens van de Venneparkers.{januari 6, 2010}   Rechtszaak Vennepark

Gemeente Den Haag, stad van recht(?) en vrede, overtreedt het Verdrag van de rechten van het kind.
Het gaat bijvoorbeeld om het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen.

Gezien art. 33 van het verdrag van de rechten van het kind, de overheid kinderen tegen drugs en de handel daarvan dient te beschermen, is men voornemens de gemeente Den Haag in gebreke te laten stellen en een rechtszaak aan te spannen.

Meer….et cetera