denhaag4u{januari 6, 2010}   Rechtszaak Vennepark

Gemeente Den Haag, stad van recht(?) en vrede, overtreedt het Verdrag van de rechten van het kind.
Het gaat bijvoorbeeld om het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen.

Gezien art. 33 van het verdrag van de rechten van het kind, de overheid kinderen tegen drugs en de handel daarvan dient te beschermen, is men voornemens de gemeente Den Haag in gebreke te laten stellen en een rechtszaak aan te spannen.

Meer….et cetera