denhaag4uMANIFESTATIE ‘DWAZE KINDEREN’

Op zaterdag 2 april 2011 om 14.00 uur vindt op het Plein voor de Tweede Kamer te Den Haag de aftrap plaats van de eerste ‘Dwaze Kinderen’ manifestatie. De manifestatie duurt tot 16.00 uur.
‘Dwaze Kinderen’ is de belichaming van verzet van familieleden tegen de misstanden in de ouderenzorg. ‘Dwaze Kinderen’ verzet zich onder andere tegen de graaicultuur van bestuurders; tegen de tijdrovende wijze waarop klachten over zorgverlening, bejegening en communicatie worden afgehandeld; tegen opgelegde bezoekbeperkingen van familieleden door zorgbestuurders zonder dat een rechter dit getoetst heeft; tegen politici en zorgbestuurders die bezuinigen op de zorg aan ouderen goedpraten; tegen het incontinent maken van ouderen; tegen kantonrechters die slecht luisteren naar klachten over de curator, de bewindvoerder of de mentor van ouderen;  etcetera. Kortom ‘Dwaze Kinderen’ manifesteert zich omdat zij van mening  is dat het ontoelaatbaar is dat rechten van ouderen bij verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding geschonden worden. ‘Dwaze Kinderen’  komt elke eerste zaterdag van de maand ergens in Nederland bijeen.
Persoonlijke ervaringen met onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling, ‘foute’ bewindvoerders en ‘foute’ mentoren vormen de kern van elke manifestatie. ‘Dwaze Kinderen’ kan men zien als een vorm van volksprotest.
Nadere informatie en aanmelden via de site www.ouderenbescherming.nl of schrijf naar ‘Dwaze Kinderen Ouderenbescherming Nederland Postbus 5256, 6130 PG Sittard  


et cetera