denhaag4u{december 29, 2011}   Werken moet lonen.

Nieuwe kansen om onwillige ouders aan de gang te krijgen.

Wet WIJ afgeschaft
Uitkering ouder(s) wordt gekort met werkende thuiswonende kinderen.
Basisbeurs in het onderwijs op de helling.

De wet WIJ wordt afgeschaft en ouders dreigen gekort te worden op hun uitkering als hun kinderen inkomsten hebben.
We dachten in eerste instantie dat jongeren daarom, in 2012, zouden vluchten in de studiefinanciering.

Maar nu het kabinet dreigt die basisbeurs af te schaffen wordt het wel heel erg lastig.
We zien daarom nog maar één oplossing.
Uitkeringen zijn gebaseerd op 70% van het minimumloon.
Daar kan je dus ook mensen 28 uur per week werk voor laten verrichten. (70% van 40 uur).
Je haalt het predikaat uitkering eraf door ze een deeltijdbaan aan te bieden voor die 28 uur tegen het minimumloon.
Dat werk kan dan bestaan aan extra handen aan het bed, in de wijk etc. Of zelfs betaald Nederlands laten leren.
Door er een deeltijdbaan van te maken is het geen uitkering meer.
Dat houdt in dat er ook niet gekort hoeft te worden als een thuiswonende jongere gaat werken.
Want hoe dacht men anders die jongeren nog aan het werk te kunnen krijgen?
Werken moet lonen.
En dan gaat het misschien eens andersom werken.
Dat jongeren hun ouders gaan aansporen wat te gaan doen.
Omdat ze anders niets overhouden in dat gezin met het werk dat die jongeren verrichten.et cetera