denhaag4uNet gezakt voor je VMBO-TL en wat nu?

Alvast mbo biedt je de mogelijkheid om ‘s avonds alsnog je vmbo-diploma te halen bij het volwassenenonderwijs (vavo) en tegelijkertijd overdag te starten met (onderdelen van) de mbo-opleiding van je keuze (bij Zadkine of Albeda College)

Voor 2012 is het even afwachten of ze net als de vorige jaren een voorlichtingsbijeenkomst plaats laten vinden in de Infoshop van Zadkine aan de Schiekade in Rotterdam.
Mocht dat niet lukken en wil je de ICT in, dan kan je misschien in aanmerking komen voor het verkorte Aries traject bij Komp u ter hulp.

Géén instroom meer in het MBO voor kwetsbare jongeren?

Dâchtochvanwél!

Duizenden jongeren uit het praktijkonderwijs (Pro), de Wijkscholen, Justitiële Jeugdinrichtingen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dreigen buiten de boot te gaan vallen.
Dat komt door de voorgenomen verhoging van de toelatingseisen voor het MBO

 

 

 

 

Jouw toekomst zonder VMBO (MBO) diploma?
Volg een KSE-KSB opleiding in de ICT

Meer…et cetera