denhaag4u{augustus 23, 2015}  

Nu de crisis voorbij is, alle problemen met PGB’s, asielzoekers, vluchtelingen etc. zijn
opgelost, en het onderwijs ook weer op rolletjes loopt(?) wordt het tijd om ons weer
eens met de omgeving bezig te houden. En wat blijkt?
De gemeente Den Haag lokt met de inrichting van de openbare ruimte onveilig gedrag uit.
Zoals hier met het Prins Hendrikplein. We hebben 4 voetpaden op het plein, waarvan er 2
uitkomen op een zebrapad. En er 2 gevaarlijk oversteken uitlokken zonder die wettelijke
bescherming van een zebrapad, vanwege het ontbreken daarvan. En juist omdat ook veel
kinderen van dat plein gebruik maken is die bescherming onontbeerlijk.
Prins Hendrikpleinet cetera