denhaag4u{juni 29, 2020}   TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Daar moet je niet teveel van verwachten, gezien de voorwaarden
In plaats van je werkelijke vaste lasten, hebben ze per SBI code, daar een percentage aan gehangen.
Voor restaurants is dat 25%
En dat het zo weinig is, komt doordat ze de huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, abonnementen, loonkosten en variabele kosten niet als vaste lasten zien.
Loonkosten oké, dat valt onder de NOW.
Maar de rest van die kosten gemakshalve weg laten, alsof dat geen vaste lasten zijn, kan alleen maar door ambtenaren bedacht worden.
Als ministerie hoeven ze natuurlijk nergens op te letten, want wat ze zelf tekort komen halen ze wel weer bij de belastingbetaler weg.
Hieronder zie je hoe dat voor restaurants uitpakt volgens hun rekenvoorbeeld.
De tegemoetkoming voor de maanden juni t/m sept. bedraagt 3,33 % van de jaaromzet over 2019.
En dat is 12,5% over het omzetverlies van 4 maanden.

tlv

Terwijl ze in de media staan te tetteren dat je 50% gecompenseerd wordt tot maar liefst 50.000 euro.
Dan heb je het over een omzet van 1,5 miljoen.

tlv2

En dan wordt die TVL ook nog eens als omzet gezien voor die 2e NOW.
Zodat die weer minder gaat worden.

UPDATE
Voor de afrekening van de 1e NOW wordt de periode maart, april, mei, aangehouden
En voor de TOGS 16 maart tot 15 juni, wat betreft het omzetverlies.
Die TVL gaat over juni t/m sept.
Handig voor het boekhoudgilde, want dat drijft de rekening tenminste op voor de eindverantwoording.
Die uit te keren TVL wordt als omzet gezien.
De NOW zou daardoor naar beneden worden bijgesteld.
Het  kan dus best zo zijn dat je, met die boekhoudkundige verantwoording, voor die niet op elkaar aansluitende regelingen, met die TVL meer inlevert op die aankomende 2e NOW met je boekhoudkosten, dan dat je er aan overhoudt.
Nou ja, overhoudt? Minder verlies dan.

En als je dan denkt het allemaal netjes opgesteld te hebben, komt over een paar maanden uiteindelijk de aanwijzing hoe die eindverantwoording opgesteld dient te worden.
Dat zal dan wel net zo logisch in elkaar steken als die ondoordachte overlappingen van die verschillende regelingen, die elkaar wel beïnvloeden.Inburgering gaat op de schop tracht het ministerie aan te geven(?)

Vooralsnog zijn het alleen die malafide taalbureautjes die de gemeenten bestoken met hun ideetjes om een flink stuk van de taart te bemachtigen in 2021.
Dat moet dus anders.

lubach

Op die webpagina van het ministerie wordt nog steeds uitgegaan van het hebben van een uitkering.
Er is geen land ter wereld dat dit systeem hanteert, dat tot steeds teleurstellender resultaten heeft geleid.
Van 69% geslaagden naar 29% vanwege die zo gepropageerde marktwerking.
Is Hoogervorst al opgepakt?

Het is al absurd dat het inburgeringstraject 3 jaar mag duren en dat gedurende al die tijd een uitkering wordt verstrekt.
En wat is de kans dan op werk na die 3 jaar?
Dat zou in 2021 moeten veranderen, hoewel dat waarschijnlijk dan nog chaotischer zal worden.
Zet eerst in op opleiding en betaald werk.
En dan gaan ze maar ’s avonds 2 keer in de week naar een ROC om Nederlands te leren.
Zie hier de veel effectievere aanpak van Komp u ter hulp.

De stichting Komp u ter hulp is voor zover bekend de enige opleider die les geeft In het Nederlands en in het Engels voor ICT-MBO-3 niveau.
Een MBO opleiding, van welk niveau ook,  moet wettelijk 2 jaar duren, terwijl cursisten van Komp u ter hulp daar 8-12 weken over doen.
Hoewel er geen officieel MBO diploma kan worden gegeven, vanwege die 2 jaar eis, is het voor Zadkine Rotterdam genoeg om cursisten van Komp u ter hulp naar MBO-4 door te laten stromen.
Een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) MBO niveau 3 behalen is ook nog een optie, en dat staat gelijk aan MBO-3.
Een EVC kost 1.685 euro, maar is voor toelating bij Zadkine niet nodig.

Het is zelfs nu zo, dat studenten van 20 jaar of ouder die zich bij Zadkine aanmelden, zonder de juiste vooropleiding, doorgestuurd worden naar Komp u ter hulp, en per 1 sept. direct in mogen stromen in MBO-4.
Iemand van 20 jaar of ouder moet je ook niet meer in MBO-2 willen zien.
Zie de te downloaden pdf’s, “Girls in tech” in NL en Engels

Blijft het punt dat het MBO alleen in het Nederlands les geeft.
Maar een aantoonbaar  ICT MBO-3 niveau leidt wel direct naar werk en geeft zicht op doorgroei met aanvullende Engelse certificering.

De oude regeling van DUO is alleen bedoeld voor die “inburgering (?)”
Dat kost 10.000 euro.
Voor dat geld zou met de nieuwe regeling wel wat meer gedaan kunnen worden.
Maar je kan je ook nog eens afvragen of die inburgering voor Engelstaligen wel nodig is.

inburgering

 Je wordt bij Komp u ter hulp geknipt en geschoren als ICT student

barber pole

Komp u ter hulp gaat de kappersopleiding als nevenactiviteit bij de KvK registreren.
Je wordt als ICT student geknipt en geschoren.
En dan kan zelfs met een gezellig muziekje, want er wordt elk jaar voor de licentie betaald aan Buma/Stemra.
De reden is, dat een kapper wel vlakbij de klant mag staan en zelfs zonder mondkapje.
Maar een docent/praktijkopleider 1,5 meter afstand van de student moet houden.
Dat is onwerkbaar.
We gaan de gevel dan ook aanpassen met een kapperspaal.

Dat voldoen we wel aan de eisen die het RIVM angst-conglomoraat ons opdringt.
De RIVM nieuwsberichten zijn totaal zonder enige onderbouwing  of controleerbare feiten.
En de WOB hebben ze zelfs buiten werking gesteld, wetende dat ze dan geheel op hun gezicht gaan.
Ze hebben ook geen flauwe notie waar Komp u ter hulp voor staat.

komp kapperspaal
corona komp

 Stichting Trix trekt de stekker er uit.

trix sropt

Het gaat Haagse gemeentelijke diensten weer lukken om een jongerenleerproject om zeep te helpen als de gemeenteraad niet ingrijpt.
Volgens het subsidieregister
heeft De Trix 331.975 euro gekregen en heeft de verhuizing van Scheveningen naar de Binckhorst ook nog eens 200.000 euro gekost.
Vervolgens wordt er van gemeentewege geklaagd dat er te weinig jongeren doorstromen, terwijl de gemeente zelf daar geen jongeren aangemeld heeft, maar er wel ruim een half miljoen euro is geïnvesteerd. (?)
Nu de gemeente ook nog de onmogelijke eis stelt aan De Trix dat jongeren met 3 maanden naar school of naar werk geholpen dienen te worden, heeft de stichting besloten de stekker er uit te trekken.

Meer….et cetera