denhaag4uInburgering gaat op de schop tracht het ministerie aan te geven(?)

Vooralsnog zijn het alleen die malafide taalbureautjes die de gemeenten bestoken met hun ideetjes om een flink stuk van de taart te bemachtigen in 2021.
Dat moet dus anders.

lubach

Op die webpagina van het ministerie wordt nog steeds uitgegaan van het hebben van een uitkering.
Er is geen land ter wereld dat dit systeem hanteert, dat tot steeds teleurstellender resultaten heeft geleid.
Van 69% geslaagden naar 29% vanwege die zo gepropageerde marktwerking.
Is Hoogervorst al opgepakt?

Het is al absurd dat het inburgeringstraject 3 jaar mag duren en dat gedurende al die tijd een uitkering wordt verstrekt.
En wat is de kans dan op werk na die 3 jaar?
Dat zou in 2021 moeten veranderen, hoewel dat waarschijnlijk dan nog chaotischer zal worden.
Zet eerst in op opleiding en betaald werk.
En dan gaan ze maar ’s avonds 2 keer in de week naar een ROC om Nederlands te leren.
Zie hier de veel effectievere aanpak van Komp u ter hulp.

De stichting Komp u ter hulp is voor zover bekend de enige opleider die les geeft In het Nederlands en in het Engels voor ICT-MBO-3 niveau.
Een MBO opleiding, van welk niveau ook,  moet wettelijk 2 jaar duren, terwijl cursisten van Komp u ter hulp daar 8-12 weken over doen.
Hoewel er geen officieel MBO diploma kan worden gegeven, vanwege die 2 jaar eis, is het voor Zadkine Rotterdam genoeg om cursisten van Komp u ter hulp naar MBO-4 door te laten stromen.
Een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) MBO niveau 3 behalen is ook nog een optie, en dat staat gelijk aan MBO-3.
Een EVC kost 1.685 euro, maar is voor toelating bij Zadkine niet nodig.

Het is zelfs nu zo, dat studenten van 20 jaar of ouder die zich bij Zadkine aanmelden, zonder de juiste vooropleiding, doorgestuurd worden naar Komp u ter hulp, en per 1 sept. direct in mogen stromen in MBO-4.
Iemand van 20 jaar of ouder moet je ook niet meer in MBO-2 willen zien.
Zie de te downloaden pdf’s, “Girls in tech” in NL en Engels

Blijft het punt dat het MBO alleen in het Nederlands les geeft.
Maar een aantoonbaar  ICT MBO-3 niveau leidt wel direct naar werk en geeft zicht op doorgroei met aanvullende Engelse certificering.

De oude regeling van DUO is alleen bedoeld voor die “inburgering (?)”
Dat kost 10.000 euro.
Voor dat geld zou met de nieuwe regeling wel wat meer gedaan kunnen worden.
Maar je kan je ook nog eens afvragen of die inburgering voor Engelstaligen wel nodig is.

inburgering

 et cetera