denhaag4u{juni 29, 2020}   TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Daar moet je niet teveel van verwachten, gezien de voorwaarden
In plaats van je werkelijke vaste lasten, hebben ze per SBI code, daar een percentage aan gehangen.
Voor restaurants is dat 25%
En dat het zo weinig is, komt doordat ze de huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, abonnementen, loonkosten en variabele kosten niet als vaste lasten zien.
Loonkosten oké, dat valt onder de NOW.
Maar de rest van die kosten gemakshalve weg laten, alsof dat geen vaste lasten zijn, kan alleen maar door ambtenaren bedacht worden.
Als ministerie hoeven ze natuurlijk nergens op te letten, want wat ze zelf tekort komen halen ze wel weer bij de belastingbetaler weg.
Hieronder zie je hoe dat voor restaurants uitpakt volgens hun rekenvoorbeeld.
De tegemoetkoming voor de maanden juni t/m sept. bedraagt 3,33 % van de jaaromzet over 2019.
En dat is 12,5% over het omzetverlies van 4 maanden.

tlv

Terwijl ze in de media staan te tetteren dat je 50% gecompenseerd wordt tot maar liefst 50.000 euro.
Dan heb je het over een omzet van 1,5 miljoen.

tlv2

En dan wordt die TVL ook nog eens als omzet gezien voor die 2e NOW.
Zodat die weer minder gaat worden.

UPDATE
Voor de afrekening van de 1e NOW wordt de periode maart, april, mei, aangehouden
En voor de TOGS 16 maart tot 15 juni, wat betreft het omzetverlies.
Die TVL gaat over juni t/m sept.
Handig voor het boekhoudgilde, want dat drijft de rekening tenminste op voor de eindverantwoording.
Die uit te keren TVL wordt als omzet gezien.
De NOW zou daardoor naar beneden worden bijgesteld.
Het  kan dus best zo zijn dat je, met die boekhoudkundige verantwoording, voor die niet op elkaar aansluitende regelingen, met die TVL meer inlevert op die aankomende 2e NOW met je boekhoudkosten, dan dat je er aan overhoudt.
Nou ja, overhoudt? Minder verlies dan.

En als je dan denkt het allemaal netjes opgesteld te hebben, komt over een paar maanden uiteindelijk de aanwijzing hoe die eindverantwoording opgesteld dient te worden.
Dat zal dan wel net zo logisch in elkaar steken als die ondoordachte overlappingen van die verschillende regelingen, die elkaar wel beïnvloeden.et cetera