denhaag4u
Als werkloze Hagenaar moet je naar Rotterdam verhuizen.
In Den Haag kan niks.

Gemeente Den Haag wil erkende opleidingen.
ICT-MBO-2 & 3 duren 5 jaar, waar je bij Komp u ter hulp 8-12 weken over doet.
Dan heb je MBO-3 volgens Zadkine Rotterdam.

En ben je direct toelaatbaar voor ICT-MBO-4 bij dat Zadkine.

Zie de SER website
Dat moet toch duidelijk genoeg zijn.
Om een MBO diploma te behalen, al is het MBO-1, moet de opleiding wettelijk minimaal 2 jaar duren.
Als je het na 12 weken bij Komp u ter hulp nog niet weet, dan wordt je er uit gegooid.
Sommigen halen de middag van de eerste dag niet eens, en dan staan ze al buiten.
Die mogen ze direct al op die grote hoop van dat “granieten (werklozen)bestand” gooien.

Maar Omar Muni was natuurlijk de top.
Die sjoemelende graaier met goedkeuring van de gemeente.

De Energie Academie zou ook nog wel even 560 jongeren een armzalig MBO-1 diploma, of zelfs een deelcertificaat MBO 1 geven als ze het diploma niet behalen.
Hoe zielig wil je het hebben?

Met MBO-1 krijg je geen werk.
Dat is een opleiding om in het bestand van Bert van Alphen te komen.

Maar het kan ook anders.
Een 30 jarige Rotterdammer, zonder enige vooropleiding, volgt nu de BBL opleiding bij Komp u ter hulp met behoud van uitkering.
En is per 1 sept. j.l direct toegelaten voor ICT-MBO-4 bij Zadkine.
De uitkering wordt doorbetaald door Rotterdam
Evenals het schoolgeld, de boeken en de benodigde laptop, inclusief het OV naar Den Haag (en terug)
Omdat ze er van overtuigd zijn, dat hij met 3 maanden op het juiste niveau gaat komen en zelfs meer dan dat.
En hij waarschijnlijk daarna, op korte termijn, een wél betaalde BBL baan zal kunnen krijgen.

Zie de PDF bijlage met die BBL constructie en de dames in opleiding, en die de opleiding reeds hebben gevolgd.
En inmiddels allemaal goed betaald werk hebben in de ICT.


Indien Den Haag moet kiezen tussen de opleiding van Komp u ter hulp, of de uitkering tot de AOW te betalen, dan kiezen ze voor het laatste.
Als werkloze moet je dan ook verhuizen naar Rotterdam.

Een medewerker van SBB (voorheen Ecabo)** zei eens tegen mij.

“Ton: als je in Rotterdam had gezeten, hadden ze om je gevochten.
Maar in Den Haag zit er een kliek van zo’n 30-40 mensen , waar ik geen vinger achter krijg, die dit soort initiatieven tegenhouden.”

**SBB controleert de leerwerkbedrijven of ze wel voldoen aan de eisen.
Komp u ter hulp heeft erkenning voor studenten van MBO 2, 3 en 4.

En in 2021 komt de regie voor de inburgering terug naar de gemeenten.
Zie de
visie van Komp u ter hulp.

et cetera