denhaag4uEen combinatie van isolement, inactiviteit & bezorgdheid over de arbeidsmarkt maken veel studenten radeloos met die corona maatregelen.
Ook in de ICT.
Steeds dezelfde “junior” vacatures waar schapen met 5 poten gevraagd worden.
We hebben maar 10 procent vrouwen in de ICT en dat komt door…. vrouwen.
Heb je de pech dat je als vrouw met een vrouwelijke recruiter krijgt te maken, dan is het 9 van de 10 keer nee.
Zie de PDF met de voorbeelden hoe het anders kan.{januari 20, 2021}   Avondklok

Avondklok lijkt onafwendbaarHoog aantal besmettingen als argument voor avondklok is een non-argument

Avondklok omdat besmettingen op zouden lopen.
Onterechte angst aanpraten om die avondklok er door te kunnen drukken.
Het rekenonderwijs is bewust gesloopt omdat mensen die kunnen rekenen direct door die non-argumentatie heen prikken.
Corona week 2. (11 t/m 17 jan.) 57,91% minder besmettingen sinds week 51.
Licht aan het eind van de tunnel.
Ondanks dat media en OMT anders willen doen geloven.
Download de Excel file om de besmettingen zelf bij te houden.{januari 13, 2021}   Samra zoekt werk in de ICT

Samra zoekt werk in de ICTOZB tarieven Den Haag voor het MKB schandalig hoog

Eigenaren van woningen hebben, ondanks de waardestijgingen, de OZB sinds 2018 met krap 11% zien stijgen.
Eigenaar, gebruikers van niet woningen, zoals het MKB, worden geconfronteerd met een verhoging van bijna 73%.
Meer…{januari 10, 2021}   Hulp thuisonderwijs, taallessen

Thuisonderwijs is lastig.
Hulp nodig?
Koppelwerkwoorden, voornaamwoorden, taallessen.

Zie de online oefeningen.CDA wil maatschappelijke dienstplicht

Er wordt nergens over soldij gesproken bij die maatschappelijke dienstplicht die het CDA wil invoeren.
Verplichte onbezoldigde maatschappelijke dienstplicht is dwangarbeid.

De Internationale Arbeids Organisatie (ILO) heeft in 1930 in Genève bepaald wat men als dwangarbeid opvat:
“iedere vorm van werk of dienstverlening die onder dreiging van straf wordt verlangd van een persoon en waarvoor die persoon zich niet vrijwillig ter beschikking heeft gesteld”.

Iedere jongere is in Nederland volgens de leerplichtwet verplicht om naar school te gaan.
Het niet voldoen aan de leerplicht is strafbaar.
Tijdens schooluren kunnen de leerlingen ook andere taken uitvoeren.

De vóór 2014 bestaande Maatschappelijke Stage moest echter buiten schooltijd volbracht worden.

Omdat de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel was van het verplicht te volgen curriculum op de middelbare school, werd de maatschappelijke stage door sommige ouders als dwangarbeid gekenmerkt.
Vandaar dat de verplichting van die stage in 2014 schielijk werd ingetrokken.

De in te voeren maatschappelijke dienstplicht kan alleen maar als daar een passende vergoeding voor gegeven wordt van staatswege.
De staat kan niet van mensen verlangen dat ze verplicht onbezoldigd werk (dwangarbeid) moeten verrichten.
Het kan alleen op basis van vrijwilligheid, en als een jongere echt niet wil, kan je die ook niet verplichten.
Je hebt sowieso niks aan een niet gemotiveerde die verplicht anderen moet gaan helpen.
Het CDA vergeet dat de slavernij is afgeschaft en die dwang- en drangneurose van ze, gaan ze maar botvieren op hun eigen kinderen.DNB jaagt huiseigenaar onnodig over de rooie met hun voorstel dat de eigen woning
belast moet worden in box 3 voor spaargeld en beleggingen.
Dit zou de afweging tussen kopen en huren eerlijker maken.
Voor huiseigenaren betekent dit wel dat de hypotheekrenteaftrek volledig zou verdwijnen.

DNB lijkt niet echt te weten waar ze mee bezig zijn.
Die gaan uit van de huidige regelgeving.
Het voorstel is een typisch voorbeeld van de denkwijze van die totaal van het volk los gezongen kleptocraten.
In plaats van de te hoge huren te beteugelen, moeten de lasten van de eigenaren naar hetzelfde te hoge niveau worden opgetrokken.

Een huis van 300.000 euro zou dan nu 4% fictief rendement moeten opleveren
Dat is 12.000 euro
En daar zou je dan nu 30% belasting over moeten gaan betalen.
3.600 euro.
Veel mensen worden nu onnodig in de gordijnen gejaagd.
Er is niet 1 partij die met de komende verkiezingen zijn vingers hier aan wil branden
En komen die lui van DNB nog wel eens buiten?
Wan dat idee is inmiddels al totaal achterhaald

In 2022 wordt het spaargeld tot 440.000 belastingvrij

Maar: Plan om sparen licht te belasten in box 3 en beleggen heel zwaar, gaat niet door.
Spaartaks was niet goed doordacht, erkent kabinet

Ze blijven het steeds maar proberen.
Het eerste voorstel kwam in 2016 al uit de koker van DNB
Met instemming van D66
Daarmee werd je financieel afgestraft als je de hypotheek grotendeels of geheel had afgelost
Maar dat keert nu ten goede van de eigenaar met die 440.000 spaargeld belastingvrij.et cetera