denhaag4uCDA wil maatschappelijke dienstplicht

Er wordt nergens over soldij gesproken bij die maatschappelijke dienstplicht die het CDA wil invoeren.
Verplichte onbezoldigde maatschappelijke dienstplicht is dwangarbeid.

De Internationale Arbeids Organisatie (ILO) heeft in 1930 in Genève bepaald wat men als dwangarbeid opvat:
“iedere vorm van werk of dienstverlening die onder dreiging van straf wordt verlangd van een persoon en waarvoor die persoon zich niet vrijwillig ter beschikking heeft gesteld”.

Iedere jongere is in Nederland volgens de leerplichtwet verplicht om naar school te gaan.
Het niet voldoen aan de leerplicht is strafbaar.
Tijdens schooluren kunnen de leerlingen ook andere taken uitvoeren.

De vóór 2014 bestaande Maatschappelijke Stage moest echter buiten schooltijd volbracht worden.

Omdat de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel was van het verplicht te volgen curriculum op de middelbare school, werd de maatschappelijke stage door sommige ouders als dwangarbeid gekenmerkt.
Vandaar dat de verplichting van die stage in 2014 schielijk werd ingetrokken.

De in te voeren maatschappelijke dienstplicht kan alleen maar als daar een passende vergoeding voor gegeven wordt van staatswege.
De staat kan niet van mensen verlangen dat ze verplicht onbezoldigd werk (dwangarbeid) moeten verrichten.
Het kan alleen op basis van vrijwilligheid, en als een jongere echt niet wil, kan je die ook niet verplichten.
Je hebt sowieso niks aan een niet gemotiveerde die verplicht anderen moet gaan helpen.
Het CDA vergeet dat de slavernij is afgeschaft en die dwang- en drangneurose van ze, gaan ze maar botvieren op hun eigen kinderen.et cetera