denhaag4uIn de Elandstraat worden nieuwe communicatiekabels aangebracht en de herbestrating is een aanfluiting.

Vroegàh, moest je bijvoorbeeld voor het laten aansluiten van een riool op de gemeenteriolering een opbreekvergunning aanvragen en een borgsom betalen.
Na het afmelden van de werkzaamheden werd gecontroleerd of de herbestrating naar behoren was uitgevoerd.
Was dat niet het geval dan werd dat door de gemeente alsnog gedaan en werden de kosten van die borgsom ingehouden.

Voor communicatiekabels is echter geen opbreekvergunning vereist.
Dat is een erfenis van de PTT dat toen nog een overheidsbedrijf was.
De gemeente geeft wel graafvergunningen af, maar er wordt over herstraten geen woord gerept.
In het Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier worden nu kabels aangelegd en mag straks de gemeente dat herstraten nog eens op zich nemen.
Wat de burger dus mag betalen.
En het is natuurlijk niet slim om dat precies voor de deur van Komp u ter hulp te doen.

Niet eens rode stenen gebruikt.
En ruimte tussen de tegels.
Daar hebben we een struikelmeldpunt voor, maar dat blijkt weinig effectief te zijn.

“Achterin het pakhuis liggen nog wat keien, gebruik die maar.
Kom ik hier te wonen?”

En dat zal aan de overkant wel net zo gebeuren.et cetera