denhaag4uZiggo stapt naar de rechter; klanten mogen geen modem kiezen.

Het zijn net ambtenaren.
Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.
En willen hun klanten ook niet wijzer maken dan dat ze (niet) zijn.

Je hebt helemaal geen eigen modem nodig, wel een eigen router.
Een modem/router maakt gebruik van het DHCP protocol om IP adressen uit te kunnen geven.
En met dat modem van je provider hebben de veiligheidsdiensten ongetwijfeld ook de sleutels van de achterdeurtjes.
Nu is het met Ziggo niet zo moeilijk.
Je vraagt via de helpdesk of ze het modem in bridgemode willen zetten.
Het in bridgemode zetten van je modem is niet moeilijk, maar vergt nogal wat zoekwerk.
Bellen naar de helpdesk is dan wat eenvoudiger.
Dan wordt DHCP uitgeschakeld op dat Ziggo modem en wordt alleen het signaal nog maar doorgegeven via de eerste interne kabelaansluiting.
Daarachter hang je dan een eigen router met zijn eigen DHCP en daar kan je de instellingen dan zelf van bepalen.

Openbaar wifi-netwerk van Ziggo
Zolang je het Ziggo modem ongemoeid laat heb je het voordeel dat je middels een wachtwoord gebruik kan maken van het totale openbare wifi netwerk van Ziggo omdat jouw Ziggo modem ook als een hotspot door jou en andere Ziggo gebruikers gebruikt kan worden.
Laat je het modem in bridgemode zetten dan vervalt die mogelijkheid en krijg jij ook geen toegang meer tot het openbare netwerk van Ziggo.
{mei 26, 2021}   Meer vrouwen in ICT

Komp u ter hulp leidt vrouwen op in ICT beheer (curriculum) zodat zij het tekort aan ICT-ers enigszins aan kunnen vullen.
Maar vanwege corona is het vacature aanbod momenteel nogal magertjes.
Heeft u als systeembeheerder behoefte aan twee extra handen om taken te kunnen delegeren dan kunt u kiezen uit 4 gegadigden.

Komp u ter hulp trains women in IT management (curriculum) so that they can somewhat fill the shortage of IT workers.
But because of corona, the vacancy offerings are currently rather meager.
Do you, as a system administrator, need two extra hands to be able to delegate tasks then you can choose from 4 candidates.

———- Rokan————————-Magdalena———————–Samra ———————–GiselleOnderzoek inspectie: 1 op 3 scholen weigert schooladviezen bij te stellen.

Het heeft er veel weg van dat er er een fiks aantal belastingambtenaren, die vanwege de toeslagenaffaire er uit zijn getrapt, op de basisscholen zijn terechtgekomen en alsnog hun gram proberen te halen.

Zo in de trant van: waarom zouden wij er als enige onder moeten lijden?
Dat doen ze door consequent aan die te laag gegeven adviezen vast te blijven houden.

Het is inmiddels algemeen bekend dat er “onbedoeld gediscrimineerd” wordt en daardoor kinderen kansen ontnomen.

Vanwege het niet afnemen van de toets in 2020 zijn er al op zijn minst 16.000 leerlingen benadeeld met een te laag advies dat niet bijgesteld kon worden.

Maar nu kan het wel bijgesteld worden en gemakshalve doen ze dat maar niet.
Het komt er dan wel op neer dat die kinderen tot een 5 jaar langere leerweg worden veroordeeld.
Omdat ze geheel onnodig MBO-2 en 3 moeten volgen voor ze door kunnen naar MBO-4.
Als ze al niet tussentijds afhaken.

Minister Slob daarentegen kan op simpele wijze aan al die onzin direct en eind maken door de uitslag van die eindtoets bindend te laten verklaren.

Grove misleiding energielabel suggereert dubbel zo hoog verbruik dan in werkelijkheid.

En weer wordt de consument op het verkeerde been gezet met berichten zoals:

Nog decennia verbouwen voor zuinigste energielabel op alle huizen

Woningen van gemiddeld 120 m2 die 1.000 m3 stookgas, of minder, per jaar gebruiken dienen een A(+) label te krijgen.
Meer…Belabberde brandpreventie in Zeeheldenkwartier door gebrek aan eisen

Nu brandpreventie eindelijk(?) op de agenda komt te staan van de gemeente Den Haag, naar aanleiding van de brand aan de Wouwermanstraat, even ter herinnering dat de gemeenteraad in 2011 ook al gewaarschuwd was.

En naar goed Haags gebruik is daar uiteraard helemaal niets mee gedaan.

Brand Turkse bakker Prins Hendrikstraat.

Opvallend weinig aanvragen voor loonsteun NOW-5 op eerste dag

Hoe zou dat nou komen?

Eerst was het zo, dat voor de berekening van de NOW 1, 2 en 3 de loonsom van de maand januari 2020 werd aangehouden.
Na kritiek is dat gewijzigd, en daar schiet je helaas niet veel mee op.
Want ze begaan dezelfde fout door voor de 4e en de 5e NOW de maand juni aan te houden.
Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan ze dan uit van de loonsom van juni 2020.

Wat is er aan de hand?

In de eerste NOW perioden werd uitgegaan van de loonsom van jan. 2020.

Daalde de loonsom na januari, dan werd dat gezien, als dat er minder personeel werd aangehouden (is ontslagen) en werd een groot deel, zo niet alles, wat aan NOW was uitbetaald teruggevorderd.
Na de opmaak van de jaarrekening van 2019 werd door veel bedrijven een bonus uitgekeerd in januari.
Dat vertegenwoordigde een extra looncomponent die de loonsom van januari in zijn totaal verhoogde.
Betaalde je in de maanden daarna het normale loon zonder bonus, dan werd dat gezien als vermindering van het personeel en daarom die terugvordering.

Om aan die kritiek tegemoet te komen hanteren ze voor de 4e en 5e NOW (1e en 2e kwartaal 2021) de maand juni van 2020.

Dat is de maand dat er dan wel geen bonus werd uitgekeerd maar wel vaak het vakantiegeld.
Waarschijnlijk zie je de bui al weer hangen.

Maar al zou je terug moeten betalen, kan je het ook aanwenden als een gratis krediet indien je om geld staat te springen.
Je geeft 80% omzetverlies op en als je terug moet betalen kan je dat minimaal over een jaar uitsmeren zonder enige rente.De gemeente Den Haag gaat akkoord met opleidingsvoorstel Komp u ter hulp na debacle Energie-Academie

Na de teloorgang van de Energie-academie, dat graai-verdienmodel van een stel zakkenvullers, is de gemeente Den Haag toch akkoord gegaan met het opleidingsvoorstel van Komp u ter hulp om de ICT opleiding pas te betalen als een werkloze daadwerkelijk met die opleiding aan werk wordt geholpen.

Het tekent de gemeente Den Haag dat daar überhaupt nog over nagedacht moest worden.
Lees het artikel…

https://denhaag.files.wordpress.com/2021/05/afbeelding.png


et cetera