denhaag4uWithout related previous education directly to IT vocational education (grade 12) or directly to work.
More information (ENG)

Zonder gerelateerde vooropleiding direct naar ICT MBO-4 of naar werk
Meer informatie (NL)

Rokan is still looking for IT workKabinet gaat een motie van wantrouwen indienen tegen de bevolking.

Het voortdurende gekrakeel omtrent de kinderopvangtoeslagen noodzaakt het kabinet een motie van wantrouwen in te dienen tegen de  bevolking. 

 ‘Paerlen voor de zwijnen’, zo verwoordt Rutte de situatie.
‘Vanwege de kritiek op de belastingdienst, en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van het kabinet staat, begint bij de regering duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien’.

Diverse prominente leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de regering te scharen.
‘Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij deze bevolking duidelijk niet het geval’.
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Rutte, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
De gehele coalitie, zal maandagmiddag een motie van wantrouwen tegen de bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen ‘drastische maatregelen’ genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

En wat mevrouw van Huffelen betreft.
Die zal als mosterd na de maaltijd klokkenluider een zeer vervelende tijd tegemoet gaan.
Misschien kunnen we een crowdfundingactie opzetten voor een stacaravannetje voor haar.Bijleveld “expert op het gebied van cyberveiligheid” (?) gigantisch de fout in
Het Duitse Bild haalt uit naar Bijleveld

Nu moet je cyberveiligheid in NL met een zak zout nemen want daar wordt maar bitter weinig aandacht aan besteedt.
Zelfs onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaf even fijntjes aan dat er op het MBO totaal niks gedaan wordt aan cybersecurity en dat daarom alle ICT MBO opleidingen ver onder de maat zouden zijn.
Een probleem dat de studenten ook onderschrijven.
Komp u ter hulp besteedt daar wel aandacht aan.
In plaats van het blacklisten, zaken voortdurend uitsluiten naar aanleiding van de binnenkomende bedreigingsmeldingen, kan je ook whitelisten.
Gewoon alles blokkeren en alleen open zetten wat je zelf en anderen mogen gebruiken.
Server 2016 installatie en dan Whitelisten

Dat kan je rustig aan Rokan overlaten.

Ze zoekt werk in de ICT en haar salariseisen zijn verrassend laag.

{november 14, 2020}   Toeslagen

Toeslagenaffaire

Weer discussie over de toeslagenaffaire en die harde aanpak van de belastingdienst.

Het is een absurd nivelleringssysteem.
Met 4 dagen werk in de week heeft een alleenstaande moeder met 1.840 euro bruto, een netto inkomen van 2.266 euro incl. toeslagen.
Met 5 dagen in de week voor 2.700 euro bruto houdt die, incl. toeslagen, 2.279 netto over.
Voor die 13 euro per maand extra, moet ze daar wel 4 dagen per maand meer voor werken.
13 euro voor 32 uur extra werk. 40 cent per uur.
Op jaarbasis een verschil van 156 euro .
Maar aan werkgeverslasten is het wel 10.000 euro meer.
Meer……
Als werkloze Hagenaar moet je naar Rotterdam of Zoetermeer verhuizen
In Den Haag kan namelijk niks.

Gemeente Den Haag wil erkende opleidingen.
ICT-MBO-2 & 3 duren 5 jaar, waar je bij Komp u ter hulp 5-12 weken over doet.
Dan heb je MBO-3 volgens Zadkine Rotterdam.
En ben je direct toelaatbaar voor ICT-MBO-4 bij dat Zadkine.
Maar direct naar werk kan ook.
Zie de SER website
Dat moet toch duidelijk genoeg zijn.
Om een MBO diploma te behalen, al is het MBO-1, moet de opleiding wettelijk minimaal 2 jaar duren.
Komp u te hulp is een door het SBB gecertificeerd leerwerkbedrijf en heeft ook een scholingsovereenkomst met het UWV.
Als je het na 12 weken nog niet weet bij Komp u ter hulp wordt je, op de afvalophaaldag met een strik om je nek je aan de stoeprand gezet..

Maar Omar Muni was natuurlijk de top.
Die sjoemelende graaier met goedkeuring van de gemeente.

Hier in Den Haag hadden we ook zo’n inderhaast opgerichte stichting die wel even 560 werkloze jongeren naar werk of naar school zou begeleiden.
Daar kon je een versimpelde Bachelor of Masteropleiding voltooien die bekroond zou worden met het uiterst waardevolle MBO-1 diploma (?)
En als ze dat vanwege het zware studentenleven niet zouden kunnen behalen, in ieder geval een (1/8) deelcertificaat MBO-1.
De burgemeester zag zich al met een openbare ordeprobleem opgezadeld.
Want die verwachtte drommen werkgevers die zich voor de poort zouden verdringen om al die hoogopgeleide figuren een droomcontract aan te bieden..
Hoe zielig wil je het hebben?
En dat voor slechts 1,2 miljoen euro.
2.143 euro per niét opgeleide.
Met MBO-1 krijg je geen werk.
Elke jongere tot 27 jaar wordt achter zijn vodden gezeten om minimaal MBO-2 te behalen.
MBO-1 is een opleiding om in het ”granieten bestand” van DSW te komen.
En Den Haag trapt er wéér in.
Nergens anders dan in Den Haag kan je een gemeentebestuur zoveel oren aannaaien.
Van Gogh zou er jaloers op zijn geweest.

De échte scholingsprojecten zoals De Trix en Het Ambacht zijn inmiddels al om zeep geholpen door de subsidiekraan dicht te draaien.
Komp u ter hulp staat nog steeds overeind, want die krijgt geen enkele subsidie.
En is niet onderuit te halen met het dichtdraaien van de subsidiekraan.
Want dan zullen ze die eerst eens open moeten zetten.
De stichting is totaal autonoom en wordt grotendeels door de initiator van het project gefinancierd.
Zie de werkwijze en de resultaten

De Trix en het Ambacht waren opleidingscentra die geheel onterecht werden afgerekend op het aantal leerlingen dat naar werk doorstroomde.
Zij waren de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Ook een school als het MBO kan je niet afrekenen op het aantal leerlingen dat wel of niet naar werk doorstroomt.
Dat is één van de taken van het werkgeversservicepunt.
Ook Komp u ter hulp is de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Dat het wel vaak lukt is meegenomen, maar de stichting laat zich daar niet op afrekenen.
Maar hier in Den Haag kan niets.
Als ze moeten kiezen tussen iemand nog 30 of meer jaren in de uitkering te houden of in 3 maanden op te laten leiden tot ICT-er, kiezen ze voor het eerste.
Zo ook werkgeversservicepunt Rijswijk.
“Maar dan moeten we investeren en afwachten of die persoon wel naar werk gaat”
Dat de kost voor de baat gaat wil er bij die “service”punten maar niet in.
Ze onderscheiden zich in het totaal geen service te verlenen aan mensen die een scholing behoeven.

Een getalenteerde Syrische vluchtelinge (29) mag het hier geheel zelf uitzoeken.
Den Haag wil niets betalen voor haar opleiding en zegt ook geen budget te hebben om zelfs maar haar OV naar Komp u ter hulp te kunnen betalen.
Het is ook zo’n armlastige gemeente.
Tsja, al ze zich door de huisaannemer uit laten nemen, dan blijft er weinig over.

Maar het kan ook anders.
Een 30 jarige Rotterdammer, zonder enige vooropleiding, volgt nu de BBL opleiding bij Komp u ter hulp met behoud van uitkering.
En is per 1 sept. j.l direct toegelaten voor ICT-MBO-4 bij Zadkine.
De uitkering wordt doorbetaald door Rotterdam
Evenals het schoolgeld, de boeken en de benodigde laptop, inclusief het OV naar Den Haag (en terug)
Omdat ze er van overtuigd zijn, dat hij met 3 maanden op het juiste niveau gaat komen en zelfs meer dan dat.
En hij waarschijnlijk daarna, op korte termijn, een wél betaalde BBL baan zal kunnen krijgen.

Zo ook een vrouw uit Zoetermeer die op dezelfde condities als Rotterdam in nov. aan de opleiding mocht beginnen, en die dan naar werk wordt begeleid.

Zie de PDF bijlage met die BBL constructie en de dames in opleiding, en die de opleiding reeds hebben gevolgd.
En inmiddels allemaal goed betaald werk hebben in de ICT.

En wat betreft de leerwerkbedrijven.
Als je een leerwerkplek nodig hebt voor en werkloze valt dat onder DSW.
En als je een stageplek nodig hebt, valt dat onder de wethouder onderwijs.
Maar vreemd genoeg liet Groep de Mos zich de leerwerkbedrijven in de maag splitsen.
En vanuit die partij werd er gemeld dat  ze in wezen de hoer gingen spelen voor DSW door te verkondigen dat zij wel even 500 werklozen extra aan het werk zouden helpen.
Wat natuurlijk voor geen meter zou lukken, maar daar zou dan wel Groep de Mos op afgerekend worden en kon DSW achterover blijven hangen.
Den Haag wenst dat ook Komp u ter hulp voor hen de hoer gaat spelen.
Het voordeel is wel dat je, als prostituee, je niet aan die 1,5 meter eis hoeft te houden met die cursisten.{november 11, 2020}   Rokan zoekt ICT werk

Rokan (29) een Syrische vluchtelinge zoekt ICT werk.
Is nu bezig het curriculum van Komp u ter hulp af te ronden.

Zie de CV op haar website
En zie daar ook haar lage salariseisen vanwege dat toeslagencircus.

Ze hebben het dan wel eens smalend over die hoogopgeleide “apothekers uit Aleppo”.
Dit is er echt zo één.Tweede Kamer wil niet dat energielabel voor woningen duurder wordt

TU Delft: energielabel deugt van geen kant.
Meer…..Corona vlakt af van 1,36 naar 0,87
Meer…..
Rutte introduceert na 75 jaar opnieuw de Ausgangssperre

Een eufemisme voor het afstraffen van het volk dat maar niet wil luisteren naar dat slecht communicerende duo met hun gewauwel, dat bij de jeugd het éne oor in en het andere direct uit gaat.
Waarschijnlijker is, dat jongeren zich daar direct van af sluiten en het niet eens (meer willen) horen.
Er werd geadviseerd om de scholen te sluiten, maar dat wou de VVD niet.
Hugo de schoenen zei “dat we een daad moeten stellen” en zocht dus naar nieuwe slachtoffers.
En daarom werd de horeca opnieuw gepakt met daarnaast de bibliotheken.
Waarop Marijnissen opmerkte:
“Je mag dus wel een boek kopen in een drukke winkel, maar niet lezen in een rustige bibliotheek”.
Dit kabinet ondermijnt zijn eigen geloofwaardigheid voor zover die er nog is.
Alles is terug te voeren naar het afbraakbeleid onder Rutte in de zorg.
Alle maatregelen hebben te maken met schaarste.
Zelfs nu nog na 8 maanden.
En de grootste schaarste is het totale gebrek aan visie en het niet kunnen bieden van enig perspectief.
En het dan vreemd vinden dat mensen hun eigen gang gaan.

Dat:

R ijks
I nstituut
V oor volksverlakkerij en
M anipulatie.

Is totaal niet onafhankelijk en ook maar een trek/buikspreekpop van die VVD.
Je mag niet met meer dan 2 mensen over straat.
Dus vooral niet met je schizofrene partner gaan wandelen.
En al die ellende wordt oneigenlijk bij die boa’s op hun bord geschoven de komende 2 weken.
Daar zou ik als boa gauw klaar mee zijn.
“Hallo chef, ik heb net een melding gekregen van die corona app en ik moet 14 dagen in quarantaine”.{november 1, 2020}   Afvlakking coronabesmettingen

Afvlakking coronabesmettingen zet hopelijk door

Besmettingsfactor loopt terug van 1,36 naar 0,98.
Op 28 okt.  waren er  136% meer besmettingen sinds  de vorige 11 dagen.
Dat is een factor 1,36.    
Als dat zo door zou zetten zijn we op 5 mei weer bevrijd,want dan zijn er geen nieuwe besmettingen meer te melden.      
Dan is namelijk iedereen besmet.
Maar het lijkt af te vlakken.

Dat 29 en 30 okt. dezelfde aantallen zijn is vanwege een ICT storing
Dat is het gemiddelde van 3 dagen

Voorzichtig optimisme ondanks alle horrorverhalen in de media, die misbruik maken van het feit dat het rekenonderwijs inmiddels is gesloopt.Aliya kreeg na 5 weken opleiding al betaald werk aangeboden.
Het is exemplarisch voor het grote tekort aan ICT-ers.
Komp u ter hulp is waarschijnlijk ook de enige in Nederland, die op dit niveau ICT onderwijs in het Engels aanbiedt.
Meer…..Kosten voortvloeiende uit funderingslabel niet van toepassing in het Zeeheldenkwartier.
Er is onrust ontstaan bij huiseigenaren over het funderingslabel en over de kosten die dat met zich mee zou kunnen brengen.

Voor  het Zeeheldenkwartier hoeft men zich niet zoveel zorgen te maken.
De fundering staat op staal
Dat heeft niks met ijzer te maken, maar wil zeggen dat er direct op de grondslag is gebouwd en er ook geen houten palen aanwezig zijn, zoals in Amsterdam,      
Blijft overeind dat duinen pieken en dalen hebben, en dat is met de uitlopers van die duinen (geestgronden) ook zo.
Om de fundering goed aan te leggen diende de bodem dan ook tot de zandplaat afgegraven te worden.
Hier werd ervoor gekozen die dalen op te vullen met veen.
Ons afval werd met treinen naar Drenthe vervoerd met de “Boldoot express” en die zouden dan leeg terug komen.
Derhalve werd er dan veen vanuit Drenthe aangevoerd om die dalen te vullen.
Zolang dat veen vochtig was werd de fundering door de opwaartse druk van het water op zijn plaats gehouden.
Zakte het grondwater, dan zakte ook die fundering.
Je kan dat dan ook goed zien aan de panden in de wijk.
Maar daar waar metselwerk scheurt door die verzakkingen is dat hier niet aan de orde.
De stenen werden vermetseld met tras.
Dat zijn gemalen schelpen die aan de metselspecie werden toegevoegd.
Het voordeel was, dat een bouwmuur wel verzakte maar als het geregend had, of een hoge luchtvochtigheid aanwezig was, dat tras flexibel werd en zakte het gevelmetselwerk geleidelijk mee.
Daarom zie je ook geen scheuren in dat oude metselwerk.
Bouwmuren op zand bleven dan ook staan maar de bouwmuur er naast op veen verzakte.
De kans dat die muur nog meer gaat verzakken dan in het verleden is nihil.
Maar een bouwmuur die verzakt is krijg je niet meer omhoog.
Je kan het hooguit visueel een beetje aanpassen dat het minder erg lijkt.
Heb je scheve vloeren, dan kan je die het beste egaliseren met “houtbeton”
Dat is een mengsel van houtzaagsel, loog en magnesiet.
Dat wordt net als cement van een afwerkvloer in een betonmolen gemengd.
Er ontstaat een chemische reactie waardoor de temperatuur oploopt van dat mengsel.
Als de juiste temperatuur is bereikt wordt dat met een pomp over de scheve vloeren gespoten en net als een afwerkvloer met een rei waterpas afgestreken.
Je kan daarmee scheefstand van 2 cm tot 50 cm opheffen,
Het resultaat is een naadloze spaanplaatvloer, die weinig weegt, en waar je ook direct tegels op kunt plakken.
De vloer is ook voetwarm.
Dat kan je uit laten voeren door De Granietzuil en een heel pand doen ze in 1 dag.
{oktober 17, 2020}   Corona blijkt Chinees Bètavirus

Corona blijkt Chinees Bètavirus
Met Chinese rekenvaardigheden.
Vanaf 26 sept verdubbelt elke 11 dagen het aantal besmette personen.
Zodat er op 13 jan. geen nieuwe besmettingen meer zijn te melden.
Omdat we dan allemaal besmet zullen zijn.
Meer…iPhone 12 komt zonder oplader: ‘schande’ of een slim besluit?

De  USB‑C-lichtnetadapter van 20 Watt kost 25 euro
Zo slim is dat niet en nog levensgevaarlijk ook.
Want er is nu al gevaarlijke Chinese meuk bij Ali Express te koop voor 7 euro
Die worden door de “bonafide” handel dan voor echte verkocht voor 15 euro.
En oordopjes gebruiken terwijl de telefoon oplaadt is ook niet aan te raden.{oktober 13, 2020}   Corona routekaart.

Corona routekaart
Nieuwe pijnlijke maatregelen


Vergroot die PDF naar 150% of houdt de Ctrl toets vast en en gebruik de scrolllnop van de muis om te vergroten.

Komp u ter hulp inrichting
Aantal coronadoden 0,77% per 1.000 aardbewoners
Wereldwijd 7,7 doden per duizend inwoners.

En alle reguliere zorg voor die overige 99,23 % wordt domweg opgeschort.
Het aantal mensen met kanker dat de afgelopen maanden geen chemotherapie kreeg, hartpatiënten en anderen die verstoken bleven van medische hulp, die inmiddels zijn overleden bedraagt een veelvoud van dat covid-19.
Het is niet voor niks dat het rekenonderwijs gesloopt wordt.
Want mensen die kunnen rekenen prikken direct door die cijfers heen.

https://i0.wp.com/www.duurzaamnieuws.nl/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus.jpg?resize=600%2C338&ssl=1


Kabinet steekt 1,4 miljard in begeleiding naar nieuw werk

Indien er enig resultaat geboekt gaat worden, is dat meer geluk dan wijsheid.
Hoe dat soort projecten uitpakt weten we nu wel.
Hier in Den Haag hadden we ook zo’n inderhaast opgerichte stichting die wel even 560 werkloze jongeren naar werk of naar school zou begeleiden.
Daar kon je een versimpelde Bachelor of Masteropleiding voltooien die bekroond zou worden met het uiterst waardevolle MBO-1 diploma (?)
En als ze dat vanwege het zware studentenleven niet zouden kunnen behalen, in ieder geval een (1/8) deelcertificaat MBO-1.
De burgemeester zag zich al met een openbare ordeprobleem opgezadeld.
Want die verwachtte drommen werkgevers die zich voor de poort zouden verdringen om al die hoogopgeleide figuren een droomcontract aan te bieden.
MBO-1. En dat die gemeente daar ook nog eens intrapt.
Zet dat eens af tegen Komp u ter hulp die mensen, zelfs zonder enige vooropleiding, in 3 maanden kan opleiden zodat die direct naar Zadkine ICT-MBO-4 kunnen doorstromen of naar werk.
Maar denk nu maar niet dat er met die 1,4 miljard ook maar enig resultaat geboekt gaat worden.
Die berg geld trekt alleen maar op geld beluste aasgieren aan, waarvan het eigen verdienmodel voorop staat.
Dat wordt net zo’n fiasco als met die inburgering.
De om te scholen werknemer is slechts een middel om de zakken te kunnen vullen.

De échte scholingsprojecten zoals De Trix en Het Ambacht zijn inmiddels al om zeep geholpen door de subsidiekraan dicht te draaien.
Komp u ter hulp staat nog steeds overeind, want die krijgt geen enkele subsidie.
En is niet onderuit te halen met het dichtdraaien van de subsidiekraan.
Want dan zullen ze die eerst eens open moeten zetten.
De stichting is totaal autonoom en wordt grotendeels door de initiator van het project gefinancierd.
Zie de werkwijze en de resultaten

De Trix en het Ambacht waren opleidingscentra die geheel onterecht werden afgerekend op het aantal leerlingen dat naar werk doorstroomde.
Zij waren de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Ook een school als het MBO kan je niet afrekenen op het aantal leerlingen dat wel of niet naar werk doorstroomt.
Dat is één van de taken van het werkgeversservicepunt.
Ook Komp u ter hulp is de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Dat het wel vaak lukt is meegenomen, maar de stichting laat zich daar niet op afrekenen.

Maar hier in Den Haag kan niets.
Als ze moeten kiezen tussen iemand nog 30 of meer jaren in de uitkering te houden of in 3 maanden op te laten leiden tot ICT-er, kiezen ze voor het eerste.
Zo ook werkgeversservicepunt Rijswijk.
“Maar dan moeten we investeren en afwachten of die persoon wel naar werk gaat”
Dat de kost voor de baat gaat wil er bij die “service”punten maar niet in.
Ze onderscheiden zich in het totaal geen service te verlenen aan mensen die een scholing behoeven.

Rotterdam is daar veel beter in.
Een 30 jarige Rotterdammer zonder enige ICT kennis, maar wel gemotiveerd, is per 1 sept. direct doorgestroomd naar Zadkine ICT-MBO-4.
Rotterdam betaalt zijn uitkering door, zijn schoolgeld, boeken, laptop en het OV naar Komp u ter hulp (en terug)
In Rotterdam kijken ze wat verder dan hun neus lang is, in tegenstelling met Den Haag.
Met de van Zadkine verkregen informatie weten ze dat hij, met 3 maanden Komp u ter hulp, voldoende technische kennis zal hebben (en zelfs meer dan dat) om met de rest van de klas mee te kunnen.

En met de presentatie van zijn “skills” op de website zou het zelfs zo kunnen zijn dat hij met 5-6 maanden een wél betaalde BBL baan heeft.
En dat scheelt de gemeente dan weer een uitkering.

Hij hoopt ook nog de HBO 21-plus test in januari met goed gevolg af te leggen en kan daarna gaan solliciteren met de presentatie van zijn website en voor het HBO toelaatbaar zijn.
Dat zou kunnen resulteren in een ICT baan met een door het bedrijf betaalde deeltijd HBO opleiding zonder studieschuld.

De conclusie is dan ook dat je als werkloze naar Rotterdam moet verhuizen.

Een medewerker van Ecabo, nu SBB zei jaren geleden al:
“Als Komp u ter hulp in Rotterdam had gezeten, dan zouden ze er om vechten.”
Maar in Den Haag zit er een kliek van zo’n 30-50 mensen, waar ik geen vinger achter krijg, die dit soort initiatieven tegen werken.”MBO’s en andere scholen op het verkeerde been gezet met achterhaalde regels van 24 juni door MBO raad

Meer..

komp corona{augustus 27, 2020}   Dames-meiden succesvol in ICT

Het lesboek van Komp u ter hulp verwijst in de lesstof, keer op keer, naar de websites van de succesvolle dames.
ICT is uiteindelijk een vak van niks.
Zie Girls in tech NL en download het lesboek.

debbie siteKomp u ter hulp is waarschijnlijk het enige leerwerkbedrijf dat MBO-ICT onderwijs in het Engels geeft

Zie Girls in tech NL en ENG.

debbie siteTrouwste klanten Zonnet-Versatel geconfronteerd met overvaltechniek van Tele-2


Ze raken hun mailadres kwijt of moeten er flink voor gaan betalen.
En dat melden ze dan 1 maand van te voren.
Het is slikken of stikken.
Het is dan ook het beste om te kiezen voor optie 2
6 euro voor 1 jaar. Het láátste jaar dan wel te verstaan.

Want je neemt een G-mail adres en dan laat je de mail van Tele-2 ophalen.
Mensen die naar je Versatel of Zonnet adres mailen, antwoord je dan met je G-mail adres.
En dan hebben die straks allemaal je nieuwe mail adres en kan je dat Tele-2 de wacht aanzeggen.

Ten eerste heb je nog steeds popmail bij Tele-2.
En als je dan een mail-client als Thunderbird of Outlook van Office hebt, loopt die mailbox leeg in de client van het apparaat dat je als eerste aanzet.
Met G-mail heb je IMAP, en dat houdt in dat je op elk apparaat een kopie kan ontvangen.

Ten tweede ben je dan af van die Tele-2 SMTP server die voortdurend problemen gaf en geeft voor je uitgaande mail, waar ze ondanks de vele klachten weinig aan deden.
Tis maar een Zonnet-Versatel klant, dus waar zou je je druk om maken?

Ten derde maak je ook nog eens gebruik van de veel betere spamfilters van G-mail.
En omdat je niet meer gegijzeld wordt door je mailadres van Tele-2 kan je zo overstappen.
Met een dergelijke behandeling, na vaak 25 jaar trouwe klant te zijn, lijkt dat dan ook een prima sanctie.

En dan blijken de Zonnet-Versatel accounts ook nog makkelijk te hacken te zijn.
Dus je kan je afvragen hoe veilig je eigenlijk bent bij dat Tele-2.

Eigenlijk dient de toezichthouder Tele2 terug te fluiten en/of te beboeten.
Want hoe kan het zijn dat “nieuwe” Tele2 klanten hun mail adres zonder extra kosten kunnen behouden en het “dor hout” dat al 25 jaar klant is, afgestraft wordt met extra kosten voor het behouden van hun mail adres?

Het gaat om de ongelijke behandeling van oude en “nieuwe” klanten van Tele2.
Zonnet is overgegaan naar Versatel en vervolgens naar Tele2
Oude klanten met een Zonnet en Versatel mail-adres moeten nu extra betalen voor het behoud van hun mail-adres.
Maar mensen met een Tele2 adres hoeven daar niet extra voor te betalen.

Dat is een niet te tolereren ongelijke behandeling van abonnees die wel allemaal hetzelfde moeten betalen voor hun abonnement en dus ook dezelfde rechten zouden moeten hebben.
Daar is dan ook een klacht voor ingediend bij ACM.

 

zonnet-versatelDat is het voorstel.
Maar nog geen wet.
En dan hebben we ook nog die Corona app.
Daar zijn anderen veel handiger in dan ik, dus zet jij die maar er op.
samsung

Dat gaat niet op dat model.
Tsja, daar kan ik niks aan doen.

En wat te bedenken van mensen die van de 1 op de andere dag geen inkomen meer zouden hebben?
Gaan die zich ook aanmelden zodat ze niks meer hebben om van te leven?
Dit kabinet dient gewoon opgeheven te worden wegens gebrek aan realiteitszin.{augustus 9, 2020}   Corona

corona 1

corona -2

corona 3Het boek  “De rat van Amsterdam” geschreven door Pieter Waterdrinker.
Maar het had ook net zo goed “De rat van Den Haag” kunnen heten.

rat moerwijk

In de geesteswereld van Waterdrinker wordt hard werken niet beloond, terwijl de duivel op de grootste hoop schijt.
Wereldvreemde ambtenaren met een van negen tot vijf mentaliteit staan het ondernemen in de weg.
Politici spelen elkaar de bal toe.
Wie niet tot de vriendjes en de inlikkers behoort, vist net als Komp u ter hulp achter het net.

Zoals dat bestuur van de Energiecentrale dat gouden bergen beloofde en 1,2 miljoen subsidie los wist te peuteren, maar dan wel hoofdzakelijk voor zichzelf.
Daar hadden 560 jongeren mee naar werk of naar school geholpen moeten worden.
Die zouden zelfs opgeleid worden tot MBO-1 (?)
En als ze daar niet eens de capaciteiten voor zouden hebben, dan in ieder geval een deelcertificaat.
Alles om ons te doen geloven dat er ook maar enig resultaat geboekt zou worden.
Een soort Pyrrusoverwinning.
Nergens anders dan in Den Haag kan je wethouders zoveel oren aannaaien.
Van Gogh zou er jaloers op zijn geweest.

Marjolein de Jong (D66) zei eens:
“Projecten in Den Haag moeten altijd groot, duur en vooral nutteloos zijn”

Met MBO-1 kan je geen behoorlijk salaris verdienen.
Vooropgesteld dat een bedrijf zo’n goed als ongeschoolde wil aannemen en dan ook nog het minimumloon daar voor gaat betalen.
Daarnaast is het zo dat “jongeren” tot 27 jaar minimaal MBO-2 dienen te behalen.
Dat heet een startkwalificatie,
Niet dat je daar echt wat aan hebt, maar het houdt die wél goedbetaalde ambtenaren bezig, en de leerlingen zwerven gedurende de opleiding niet op straat.
Blijft overeind dat je hier in Den Haag geen enkele effectieve hulp hoeft te verwachten.
Alles wat zich hier met werkloze jongeren bezig houdt, lijkt er alleen maar op uit te zijn het eigen (boven)modaal betaalde baantje te behouden.
Met MBO-2 kan je naar niveau 3 en dan naar 4 en dan naar het HBO.

euthanasie MBO4 3 jaar
Bij Komp u ter hulp kan je met 8-12 weken direct door naar de 1e klas van ICT-MBO-4, zonder enige relevante vooropleiding.
En met de 21+ test voor het HBO zou je zelfs het 2e en 3e jaar van MBO-4 over kunnen slaan.
Al weet je helemaal niks van ICT, dan kan je je aanmelden bij Zadkine.
Als je aangeeft dat je onbetaalde BBL bij Komp u ter hulp gaat volgen, dan mag je per 1 sept. toch direct door naar MBO-4.

Het beste advies voor de werkloze Hagenaar, die zich wil laten bij- of omscholen in ICT, is dan ook om naar Rotterdam te verhuizen.

Download de PDF voor meer informatie over het zoveel effectievere Rotterdamse werklozenbeleid dan in Den Haag, en de BBL opleiding bij Komp u ter hulp.Omscholing naar ICT
Specific women’s training
Retrained in 8-12 weeks with the chance of a paid job in IT without any prior training

Corona steun NOW kan niet voor altijd door blijven gaan
De overheid wijst nu meer op het belang van omscholing.

Zonder enige vooropleiding in 8-12 weken omgeschoold naar betaald werk in de ICT

girls in tech

 et cetera