denhaag4uBussemaker (PvdA) verantwoordelijk voor te lage schooladviezen.

En wederom wordt het tegen gesproken dat die ongelukkige wijziging van Bussemaker niets te maken zou hebben met een te laag schooladvies.
Maar het is wel degelijk zo dat er te lage schooladviezen worden gegeven, zodat kinderen een veel te lange leerweg moeten volgen.
Vooral de kinderen van laagopgeleide ouders zijn de pineut.
Jaren geleden, toen het onderwijs nog niet zuchtte onder de PvdA doctrine van Bussemaker, had je eerst de Cito toets en daarna het advies
Bussemaker moest dat zo nodig omdraaien met als gevolg dat kinderen nu een te laag advies krijgen.
Terwijl vanwege de later afgenomen Cito toets het advies voor velen naar boven bijgesteld moest worden.
En nu er helemaal geen Cito toets wordt afgenomen dit jaar, zijn er 14.000 kinderen de dupe.

In het VMBO net zo.
Kinderen die naar vmbo-t doorstromen mogen direct naar MBO-4.
Maar krijgen het advies voor vmbo-b en dat betekent een vervolg naar MBO-2 en MBO-3 van 5 jaar meer gegijzeld te worden voor het budget.
En omdat die kinderen het gevoel hebben om van de éne in de andere dag te rollen, en er niets mee op denken te schieten, lopen ze er uit.
In Berlijn stond de muur die oost en west scheidde.
En als je over die muur wilde vluchten werd je doodgeschoten door die grenswachten (Vopo’s)
OCW heeft zijn eigen Vopo’s.  In de vorm van Voortijdig School Verlaten. (VSV)
Ze schieten je dan wel niet dood als je over die schoolmuur wil vluchten, maar trekken je wel hardhandig terug en dreigen de ouder(s) met boetes.
Bij Komp u ter hulp kan  je met 8-12 weken opleiding direct naar MBO-4

euthanasie

Al heb je alleen maar lagere school gehad. Direct naar werk kan ook.

En zelfs Microsoft had die Bussemaker al door.
blutsemaker{juli 6, 2020}   Meer vrouwen in ICT

Ton Samira

Komp u ter hulp: meer vrouwen in ICT

“Informatie- en communicatietechnologie (ICT) ligt vrouwen beter omdat ze logischer kunnen nadenken en sneller de structuur doorgronden van de dingen waar ze mee bezig zijn”, zegt Ton Mertens, oprichter en voorzitter/instructeur van Stichting Komp u ter hulp. Met zijn organisatie zet hij zich in om meer vrouwen aan de slag te laten gaan in de ICT en werkt hij onder meer samen met het Oranje Fonds.

Meer….{juni 29, 2020}   TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Daar moet je niet teveel van verwachten, gezien de voorwaarden
In plaats van je werkelijke vaste lasten, hebben ze per SBI code, daar een percentage aan gehangen.
Voor restaurants is dat 25%
En dat het zo weinig is, komt doordat ze de huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, abonnementen, loonkosten en variabele kosten niet als vaste lasten zien.
Loonkosten oké, dat valt onder de NOW.
Maar de rest van die kosten gemakshalve weg laten, alsof dat geen vaste lasten zijn, kan alleen maar door ambtenaren bedacht worden.
Als ministerie hoeven ze natuurlijk nergens op te letten, want wat ze zelf tekort komen halen ze wel weer bij de belastingbetaler weg.
Hieronder zie je hoe dat voor restaurants uitpakt volgens hun rekenvoorbeeld.
De tegemoetkoming voor de maanden juni t/m sept. bedraagt 3,33 % van de jaaromzet over 2019.
En dat is 12,5% over het omzetverlies van 4 maanden.

tlv

Terwijl ze in de media staan te tetteren dat je 50% gecompenseerd wordt tot maar liefst 50.000 euro.
Dan heb je het over een omzet van 1,5 miljoen.

tlv2

En dan wordt die TVL ook nog eens als omzet gezien voor die 2e NOW.
Zodat die weer minder gaat worden.

UPDATE
Voor de afrekening van de 1e NOW wordt de periode maart, april, mei, aangehouden
En voor de TOGS 16 maart tot 15 juni, wat betreft het omzetverlies.
Die TVL gaat over juni t/m sept.
Handig voor het boekhoudgilde, want dat drijft de rekening tenminste op voor de eindverantwoording.
Die uit te keren TVL wordt als omzet gezien.
De NOW zou daardoor naar beneden worden bijgesteld.
Het  kan dus best zo zijn dat je, met die boekhoudkundige verantwoording, voor die niet op elkaar aansluitende regelingen, met die TVL meer inlevert op die aankomende 2e NOW met je boekhoudkosten, dan dat je er aan overhoudt.
Nou ja, overhoudt? Minder verlies dan.

En als je dan denkt het allemaal netjes opgesteld te hebben, komt over een paar maanden uiteindelijk de aanwijzing hoe die eindverantwoording opgesteld dient te worden.
Dat zal dan wel net zo logisch in elkaar steken als die ondoordachte overlappingen van die verschillende regelingen, die elkaar wel beïnvloeden.Inburgering gaat op de schop tracht het ministerie aan te geven(?)

Vooralsnog zijn het alleen die malafide taalbureautjes die de gemeenten bestoken met hun ideetjes om een flink stuk van de taart te bemachtigen in 2021.
Dat moet dus anders.

lubach

Op die webpagina van het ministerie wordt nog steeds uitgegaan van het hebben van een uitkering.
Er is geen land ter wereld dat dit systeem hanteert, dat tot steeds teleurstellender resultaten heeft geleid.
Van 69% geslaagden naar 29% vanwege die zo gepropageerde marktwerking.
Is Hoogervorst al opgepakt?

Het is al absurd dat het inburgeringstraject 3 jaar mag duren en dat gedurende al die tijd een uitkering wordt verstrekt.
En wat is de kans dan op werk na die 3 jaar?
Dat zou in 2021 moeten veranderen, hoewel dat waarschijnlijk dan nog chaotischer zal worden.
Zet eerst in op opleiding en betaald werk.
En dan gaan ze maar ’s avonds 2 keer in de week naar een ROC om Nederlands te leren.
Zie hier de veel effectievere aanpak van Komp u ter hulp.

De stichting Komp u ter hulp is voor zover bekend de enige opleider die les geeft In het Nederlands en in het Engels voor ICT-MBO-3 niveau.
Een MBO opleiding, van welk niveau ook,  moet wettelijk 2 jaar duren, terwijl cursisten van Komp u ter hulp daar 8-12 weken over doen.
Hoewel er geen officieel MBO diploma kan worden gegeven, vanwege die 2 jaar eis, is het voor Zadkine Rotterdam genoeg om cursisten van Komp u ter hulp naar MBO-4 door te laten stromen.
Een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC) MBO niveau 3 behalen is ook nog een optie, en dat staat gelijk aan MBO-3.
Een EVC kost 1.685 euro, maar is voor toelating bij Zadkine niet nodig.

Het is zelfs nu zo, dat studenten van 20 jaar of ouder die zich bij Zadkine aanmelden, zonder de juiste vooropleiding, doorgestuurd worden naar Komp u ter hulp, en per 1 sept. direct in mogen stromen in MBO-4.
Iemand van 20 jaar of ouder moet je ook niet meer in MBO-2 willen zien.
Zie de te downloaden pdf’s, “Girls in tech” in NL en Engels

Blijft het punt dat het MBO alleen in het Nederlands les geeft.
Maar een aantoonbaar  ICT MBO-3 niveau leidt wel direct naar werk en geeft zicht op doorgroei met aanvullende Engelse certificering.

De oude regeling van DUO is alleen bedoeld voor die “inburgering (?)”
Dat kost 10.000 euro.
Voor dat geld zou met de nieuwe regeling wel wat meer gedaan kunnen worden.
Maar je kan je ook nog eens afvragen of die inburgering voor Engelstaligen wel nodig is.

inburgering

 Je wordt bij Komp u ter hulp geknipt en geschoren als ICT student

barber pole

Komp u ter hulp gaat de kappersopleiding als nevenactiviteit bij de KvK registreren.
Je wordt als ICT student geknipt en geschoren.
En dan kan zelfs met een gezellig muziekje, want er wordt elk jaar voor de licentie betaald aan Buma/Stemra.
De reden is, dat een kapper wel vlakbij de klant mag staan en zelfs zonder mondkapje.
Maar een docent/praktijkopleider 1,5 meter afstand van de student moet houden.
Dat is onwerkbaar.
We gaan de gevel dan ook aanpassen met een kapperspaal.

Dat voldoen we wel aan de eisen die het RIVM angst-conglomoraat ons opdringt.
De RIVM nieuwsberichten zijn totaal zonder enige onderbouwing  of controleerbare feiten.
En de WOB hebben ze zelfs buiten werking gesteld, wetende dat ze dan geheel op hun gezicht gaan.
Ze hebben ook geen flauwe notie waar Komp u ter hulp voor staat.

komp kapperspaal
corona komp

 Stichting Trix trekt de stekker er uit.

trix sropt

Het gaat Haagse gemeentelijke diensten weer lukken om een jongerenleerproject om zeep te helpen als de gemeenteraad niet ingrijpt.
Volgens het subsidieregister
heeft De Trix 331.975 euro gekregen en heeft de verhuizing van Scheveningen naar de Binckhorst ook nog eens 200.000 euro gekost.
Vervolgens wordt er van gemeentewege geklaagd dat er te weinig jongeren doorstromen, terwijl de gemeente zelf daar geen jongeren aangemeld heeft, maar er wel ruim een half miljoen euro is geïnvesteerd. (?)
Nu de gemeente ook nog de onmogelijke eis stelt aan De Trix dat jongeren met 3 maanden naar school of naar werk geholpen dienen te worden, heeft de stichting besloten de stekker er uit te trekken.

Meer….Grootscheepse fraude met taalcursussen inburgering, kopt het AD
Terwijl er voor dat geld een (Engelstalige) statushouder na 3 maanden (goed betaald) aan het werk kan zijn.
Dat scheelt 30 maanden uitkering.

inburgering denhaag4u

De regie van de inburgering zou terug komen naar de gemeente, maar dat is alweer met 6 maanden uitgesteld.

“Het definitieve wetsvoorstel wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.
Dit betekent dat de nieuwe wet niet voor 1 januari 2021 in werking zal treden, een half jaar later dan gepland.”

Dat betekent dus ook, 6 maanden langer kunnen frauderen ten koste van de belastingbetaler.
En van de taalvaardigheid van mensen die wel willen, maar ook slachtoffer worden van die praktijken.

 

 Corona maatregelen bij Komp u ter hulp
Corona komp gereed

16 afzetpalen, 25 meter ketting en 50 aansluithaken. En natuurlijk de vloertape.
Plus een berg werk om de inrichting aan te passen.

Komp u ter hulp is er klaar voor als het MBO weer mag beginnen.
Zonder enige vooropleiding in 8-12 weken naar werk in de ICT of direct naar ICT MBO-4

En met je Bachelor of Master, zonder huidig baanperspectief, kan je je ook om laten scholen. Dan heb je wel een inkomen.

Meer…Staat van het onderwijs al 20 jaar in vrije val

euthanasie

Moet kiesgerechtigde leeftijd omhoog nu onderwijspeil blijft dalen?

Download pdf staat van het onderwijs 2020

Staat+van+het+Onderwijs+2020

En heb je als MBO-er of met je bachelor/master, vanwege dat corona, voorlopig geen zicht meer op enig arbeidsperspectief, zou je ook kunnen overwegen om de verkorte opleiding ICT beheer te volgen.
Dan  kan je op korte termijn gaan werken in de ICT en kan je die vaste lasten zelf weer betalen.
Als afgestudeerde kan je ook een uitkering aanvragen.

Wie nog studeert en geld leent bij Duo, heeft geen recht op bijstand.
Afgestudeerden hebben dat wel.
Als zij jonger zijn dan 27 jaar, moeten ze eerst vier weken intensief solliciteren.
Je krijgt niets als je meer dan 6.225 euro vermogen hebt.
Schulden kun je vaak verrekenen met dit vermogen, maar niet de studieschuld.

Bijstandsaanvraag Den HaagIedereen thuis aan het werk: computerbeveiligers krijgen er nachtmerries van.
Ambtenaren hier gebruiken nu e-mail voor het versturen van vertrouwelijke documenten.

Beveilig je mail bijlagen met een wachtwoord.

mail secure

De simpelste methode is het document middels 7zip te beveiligen met een wachtwoord.
Dat wachtwoord stuur je per sms naar de ontvangende partij.
7zip kost niets.

Meer…..{maart 3, 2020}   Minimumlonen

Historisch overzicht minimumlonen en de staatsschuld.
Waaruit blijkt dat Lubbers en Balkenende (CDA) en in mindere mate Kok (PvdA) het arbeidersvolk aardig beentje gelicht hebben.
Meer…

lubbers lonen{februari 19, 2020}   Regie inburgeren naar gemeente

Regie inburgeren weer terug naar gemeente.

Het huidige inburgeringsbeleid is failliet.
Voor zijn pleidooi om de regie weer bij gemeenten te leggen, kreeg de Haagse PvdA-wethouder Baldewsingh veel steun.
Minister Koolmees legt dan ook per per 1 jan. 2021 de regie van het inburgeren weer bij de gemeente tot voldoening van veel wethouders.

Jalika

 E-3 herkenning belasting zorgt voor boosheid en onrust bij ondernemers

Maar straks ook bij de belastingdienst hoewel ze dat zelf nog niet door lijken te hebben met hun geknoei.
Met ingang van 2020 heeft de belastingdienst een nieuw inlogportaal voor ondernemers.
Dat moet met E-3 herkenning.
Dat is een specifiek inlogmiddel en daar zijn commerciële bureautjes voor ingeschakeld die de ondernemer 45 euro per jaar daarvoor gaan ontfutselen.
Maar er is veel meer aan de hand.

Meer…OZB tarieven Den Haag voor het MKB schandalig hoog

Er is nogal wat ophef over het feit dat de OZB tarieven met 10% zouden stijgen.

Zie hoe dat uitpakt.

ozb zakelijk

De eigenaar van een niet woning betaalt al 4,74 keer zoveel als een woningeigenaar.
En als die dan zelf dat pand als winkel gebruikt is het maar liefst 8,74 keer meer.

Meer…In het Zeeheldenkwartier zijn sinds geruime tijd de verkeerszuilen verdwenen uit de het gebied in en om de Heemskerckstraat.
Er staan wel borden dat het betaald parkeren is, maar vervolgens staan bezoekers vertwijfeld om zich heen te kijken waar ze moeten betalen.
Die informatie ontbreekt.

Parkeerzuil Heemskerckstraat
Eén van de inmiddels verdwenen parkeerzuilen
Maar een aanduiding waar je moet melden/betalen is niet aangegeven.
Het zou toch wel handig zijn als dat wel wordt aangegeven

parkeerzuil

parkeerzuilen{oktober 21, 2019}   Tram óver Prins Hendrikplein

Doodsteek voor het Zeeheldenfestival

Weinig steun van bewoners Zeeheldenkwartier voor tram óver Prins Hendrikplein

Bericht in het AD 

Men zou ook de bewoners kunnen vragen of ze helemaal af willen van die tram in de Zoutmanstraat.
Dan zou het tramspoor van de Emmakade via de Elandstraat aan kunnen sluiten op de Vondelstraat.
Die Zoutmanstraat blijft een ramp voor fietsers.

Groen: mogelijk pendelbusje dat vanaf Emmakade, Prins Hendrikplein en weer terug rijdt.

Geen overlast, de parkeerplaatsen kunnen gehandhaafd blijven en de fietsers hebben ruimte genoeg omdat het risico van valpartijen, vanwege die tramrails, er niet meer is.

tram zoutmanstraat

bushalte

 Bezwaar bouwplan Trompstraat 3, 5 en 5C

overbewoning

Namens de belanghebbenden, en dus ook namens de Stichting Komp u ter hulp zelf, is er een bezwaarschrift ingediend tegen die bouw, waaronder 60 hokken van 30 m2.

Het ingediende bezwaarschrift is als PDF te downloaden.
Trompstraat_3-5_omgevingvergunning

Wat vooraf ging.Einde aan fietsenchaos Piet Heinstraat  (een gedeelte daarvan)

Het heeft wel even geduurd, maar de aanhouder wint.

Meer…

fietsen{juni 21, 2019}   Girlsday 2010

Girlsday 2020
Met het naar voren halen van de eindtoets wordt Girlsday 2020 hopelijk weer zinvol op de 4e donderdag van april.
Meer meiden in de bètatechniek.

avatar facebook

girlsday

 NIDA en HSP waarschuwen voor etnisch profileren bij opsporing bijstandsfraude

NIDA gaat wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) aan de tand voelen over de gesprekken die Den Haag voert met commerciële bureaus die in het buitenland, zoals Turkije en Marokko, bijstandsfraudeurs kunnen opsporen.
De islamitische partij waarschuwt voor etnisch profileren.

Het ligt voor de Marokkanen toch iets genuanceerder.
Tot eind 2008 was het onmogelijk om geld vanuit Marokko over te boeken naar Nederland.
Marokkanen kunnen geld niet overbrengen.

Dat zou nu wel mogelijk moeten zijn.

Maar de praktijk blijkt toch wat weerbarstiger
Het kan dan wel formeel zo zijn dat ze bezit hebben.
Maar het heeft weinig zin om dat eigen huis “op te laten eten”, als dat geld niet hier naar toe kan komen.

Het zou geregeld worden, werd er eind 2008 aangegeven
Maar in 2016 werden er nog steeds problemen gemeld om geld vanuit Marokko over te kunnen maken., en dat zal nu nog wel zo zijn.

“Geld versturen mag niet vanaf een Marokkaanse rekening. Ik (NL) heb een rekening in Marokko, maar zelfs dat blijkt geen nut te hebben: ik mag het geld in Marokko pinnen en zou het dan ergens moeten zien om te wisselen. Echter is het bedrag te groot om bij kantoortjes te blijven wisselen (buiten het feit dat die niet naar euro doen. Misschien in Casa of grotere steden wel?)
BP heeft een Amerikaanse en Marokkaanse rekening, maar versturen van zijn Marok rekening naar Amerikaanse is zelfs niet toegestaan.
Tot nu toe geen succes, de bank zegt dat het niet kan. Of je moet er iets mee kopen en dat aan een Europeaan in Marokko verkopen, maar het liefst kopen we hier niks.
We proberen dus een optie te zoeken waarbij het wel mogelijk is.. Hoop dat het lukt! Mocht iemand nog tips of ideeën hebben dan hoor ik het graag. “
www.buitenlandsepartner

Het gaat om mensen die toen nog werkzaam waren en een huis hadden gekocht met een waarde van 30.000 euro met een hypotheek van 6,5%
Dat is een maandlast van 230 euro.
Dat verkopen en het geld naar Nederland zien te krijgen is schier onmogelijk.
Dan zou de Nederlandse staat een Marokkaanse rekening kunnen openen.
En de verkoopsom op een te openen account van die persoon storten.
En terwijl de bijstand gewoon door wordt betaald, worden die uitgekeerde bedragen van die account afgeboekt naar de Marokkaanse rekening van de Nederlandse staat.
Tot alles* is overgeheveld en de account komt te vervallen.
Indien de persoon tussentijds weer aan het werk komt, kan het resterende bedrag in zijn geheel overgemaakt worden naar de NL rekening van die persoon.
En zo niet, blijft de uitbetaling van de bijstand doorgaan, maar is de opbrengst van het huis uiteindelijk, *tot het mogen hebben van 12.240 euro spaargeld, opgesoupeerd.Duurzaamheidsinvestering kosten/baten berekentool

Er is nu een online tool die uitrekent of de duurzame investeringen in je woning het wel waard zijn
Met soms een verrassende uitkomst
besparingen nul

Meer….Windows Administrators houden hun hart vast met de eerste Windows 10 upgrade van 2019 in mei

shame

Met schrik en beven vraagt men zich af wat er straks weer aan onheil over hen wordt uitgestort, die zij dan weer op mogen lossen.
Meer…. 

“Koopavond” Zoutmanstraat en Piet Heinstraat per 1 juli opgeheven

Eerst dienen de borden nog te worden aangepast.

koopavond
Lege winkelstraten op “koopavond”

Onderwerp:  RE: Niet bestaande koopavond Zeeheldenkwartier
Datum:  Wed, 24 Apr 2019 10:02:07 +0000
Van:  Robert van Asten <robert.vanasten@denhaag.nl>
Aan:  ‘Komp u ter hulp’ <info@komp-u-ter-hulp.nl>

Geachte heer Mertens
Mede op uw aandringen is besloten om de koopavond regeling in te trekken voor genoemde straten.
Binnenkort is dus ook voor bewoners weer in de avond aldaar te parkeren.

Met vriendelijke groet
Robert van Asten

Stichting Komp u ter hulp
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
Tel. 070-212.70.93

Geachte heer van Asten

We hebben in het Zeeheldenkwartier nog nooit echt (in de afgelopen 40 jaar) een koopavond gehad en een ronde langs de ondernemers gaf aan dat er vandaag de dag nog steeds geen behoefte aan is.
Het komt er op neer dat de bewoners op donderdag tot 21.00 uur niet in de Piet Heinstraat en de Zoutmanstraat mogen staan met hun parkeervergunning.
Die parkeren dan hun auto in de zijstraten, zodat die bewoners hun auto helemaal niet kwijt kunnen.
Men zit elkaar nodeloos in de weg.
Ik had dit al aangekaart bij de voormalige wethouder Smit en die gaf toen aan dat er bij diverse winkelstraten een heroverweging plaats zou vinden.
Maar tot nog toe niks meer daarvan vernomen.
Via onderstaande link kunt u de totaal lege straten bewonderen.
Waaruit dus blijkt dat het nog steeds handhaven van die “koopavond” met het daarbij verbaliserende (wan)beleid totale onzin is.

Lege winkelstraten tijdens “koopavond”

Met vriendelijke groet.
Ton Mertens.

Eerdere artikelen over die vermaledijde koopavondWeinig vrouwen in ICT en dat komt door…..vrouwen

certificaat

Meer…Misleidend energielabel oorzaak paniek huiseigenaren
En dat is nergens voor nodig
Waar een huis met A label nog steeds 9-11 m3 gas per m2 gevel, dak of vloer verliest, kan dat met de aangegeven ingrepen tot 30% minder worden (6,4 m3)

Energielabel1
Download het overzicht met de kostenbegroting.
Meer…….et cetera