denhaag4uBasisschool met slechts 158 leerlingen heeft geen levensvatbaarheid

lege klas

Een basisschool krijgt 6.100 per leerling.
Als je al die fusies, budgetten en leerlingaantallen van de afgelopen jaren onderzoekt, dan komt het vreemde getal van 219 leerlingen elke keer weer bovendrijven.
Dat zijn 8 groepen van 28-29 leerlingen om een school economisch gezond te kunnen laten draaien.
En dan heb je ook nog geld voor 1 OOP (onderwijs ondersteunend personeel).
Heb je een school met 158 leerlingen, dan zit die duidelijk in de gevarenzone.
Die komt structureel het budget tekort van 61 leerlingen, oftewel 370.000 euro.
Minder docenten gaat niet en geld voor 1 of 2 OOP’s is er ook niet, en dat heeft ongetwijfeld als consequentie dat er geen vervanging is bij ziekte.
Het is dan nog een godswonder dat zo’n tent draait.
Een budget van 963.000 (158 x 6.100)
15 leraren en leraressen.
Met 8 groepen kan je dus stellen dat er 14 in deeltijd en 1 fulltime werkt.
Dat is dan 8 fte aan onderwijzers
4 administratief
1 OOP
1 ICT assistent
14 totaal met alle kosten, reserveringen pensioen etc.
Salaris van 2.400 tot 3.250 = gemiddeld 37.000 per jaar
Met 30% werkgeverslasten  48.100 x 14 = 673.000
Directeur 50.000 plus lasten = 65.000
Totaal personeelskosten 738.000.
Er van uitgaande dat het budget volledig opgaat aan vaste kosten kan van 19% energiekosten worden uitgegaan.
Energie 180.000
Personeelskosten 738.000
30.000  water, internet, schoollicenties Microsoft en overige schoolbenodigdheden.
De normen voor onderhoud van een schoolgebouw zijn door de gemeente aangepast (binnenklimaat etc) en in wezen zouden scholen daar niet op tekort mogen komen.
Afschrijvingen 5.000
Onvoorzien extra kosten 5.000
Aanschaf ICT, onderhoud etc. 5.000
En toen was het geld op.
Je hoeft echt geen rekenwonder te zijn om te constateren dat  je met 158 leerlingen meer instroom dient te genereren om die 219 vol te kunnen krijgen.
Pas dan is er sprake van een gezonde financiering.
Het is uitermate vervelend voor al die mensen op die scholen, die elke dag weer hun uiterste best doen, maar als je structureel te weinig budget hebt, dan dienen de bassischolen dusdanig te worden geherstructureerd dat die in grotere blokken worden opgedeeld.
Volgens de richtlijnen zou een school met minder dan 200 leerlingen eigenlijk al opgeheven moeten zijn.et cetera